Miljø og kollektivtrafikk

Pådyttet reklamestøy

"Svenskepriser på SIBA". I en lengere periode måtte hundretusener av Osloborgere i går ettermiddag la seg forstyrre av et fly som fløy over Groruddalen - og de sentrale deler av Oslo - med et svært reklamesegl etter seg.

Vi i Groruddalen tar selvsagt den støy legehelikopteret til A-hus skaper. Litt motvillig har vi også måttet akseptere at Groruddalen (det mest befolkede boområde i Norge) store deler av dagen er innkjøringsområde for flyene til Gardermoen. Men hvorfor skal vi også måtte akseptere den form for støyforurensning som reklamefly representerer?

Politivedtektene for Oslo fastslår at: "Den som på, i umiddelbar nærhet av eller ut over offentlig sted vil framføre sang eller musikk, stelle til oppvisning eller framvisning eller gjøre bruk av høyttaler, megafon eller lignende, må gi forhåndsmelding til politiet og/eller søke eventuell berørt kommunal myndighet, jf. kommunal veileder, hvis virksomheten i særlig grad kan forstyrre ro og orden. Det er videre forbudt å påkalle oppmerksomhet for salgsvirksomhet ved bruk av lyd eller lys eller på annen måte som i særlig grad forstyrrer den alminnelige ro, orden eller ferdsel."

Politivedtektene regulerer ikke luftrommet. Lufta er for alle, heter det. Men skal det også være slik at lufta fritt skal brukes i kommersielle sammenheng når det påfører hundretusener av beboere helt unødvendig støy?