Miljø og kollektivtrafikk

Omstilling Sagene

Omstilling SageneI dag vil jeg slå et slag for et nytt, lokalt, miljøinitiativ på Sagene: Omstilling Sagene.

Målet deres er å gjøre lokalsamfunnet mindre avhengige av fossile brensler, og mer motstandsdyktige mot eksterne påvirkninger som klimaforandringer,
økonomi- og energikriser. Samtidig ønsker de å skape mer fellesskap, og mer levende steder å bo. De har mange ting på gang:

Hageprosjekter

De har egen parsell på Geitmyra skolehage og de holder ved like permakultur installasjonene som er på Gråbeinsletta og i Bjølsenparken. De har også lage en egen "tilhengerhage"; en hage stappfull av blomster i en tilhenger som er nå utplassert på en offentlig parkeringsplass i bydelen! Her kan folk forsyne seg med planter, forutsatt at de har planer om å sette dem i jorden.

Filmvisninger

De viser filmer gratis med jevne mellomrom på Sagene samfunnshus, hovedsakelig om miljø, utvikling og natur. De arrangerer også filmvisninger spesielt om permakultur (en metode for økologisk hagebruk).

Praktisk kunnskapsoverføring

De arrangerer kurs i praktiske ferdigheter, som f.eks. sykkelreparering, surdeigsbrød baking, sylting, sying og hjemmekompostering.

Et spennende initiativ

Les mer på Omstilling Sagenes Facebookside
De er en del av Transition Town-bevegelsen.