Miljø og kollektivtrafikk

Økning i antallet TT-reiser

Økning i antallet TT-reiserPrognosene viser at det kan bli en økning i antallet TT-reiser i år med 14.000 reiser, en økning på 1,5 prosent. Det foranlediger ikke begeistrede pressemeldinger fra politisk ansvarlige om at flere funksjonshemmede kommer seg ut for å delta i vanlig sosial aktivitet. Ja, at selve intensjonen med TT-tjenesten i større grad blir oppfylt. Nei, da kommer det et omfattende bekymringsnotat til bystyret om mulig kostnadssprekk.

Men øker antall reisende i den ordinære kollekivtrafikken, da sender Byrådet ut jublende pressemeldinger og varsler at her skal det satses mer penger.

Pussig, synes nå jeg.

Les Byrådets notat til bystyret
Ikke fornøyd med statusen? Fortell det til bystyrepolitikerne. Send mail, eller skriv i kommentarfeltet under.

Kommentarer   

#1 Elin 03-09-2012 08:22
Datteren min har begynt på videregående nå, og har flere ganger kommet for sent på skolen. Skal hentes 8.15, skolen begynner 9.
Vanskelig å få greie på status, men de holder på som før.
#2 Bernt Støylen 03-09-2012 10:06
Helt riktig, Ivar. Totalkostnaden for kollektivtrafik k i Oslo i 2011 var ca 1.4 milliarder kroner, som tilsvarer en økning med ca 5 % i kollektivreisen de fra året før. Dette er bra! Men økning i turer med ca 1,5 % for bevegelseshemme de er bekymringsfullt ! Det er tid for ettertanke!
#3 Kirsti Cath Dahle 03-09-2012 11:27
Byrådet har altså ikke tatt innover seg at Folk er folk ..
#4 Jack Grimsrud 04-09-2012 07:21
Bra at flere reiser, og særlig kollektivt, men målet er vel ikke flere TT-turer? Det som bør undersøkes er vel hvor mange flere som bruker trikk, buss og tog som følge av en rekke tilgjengelighet stiltak på disse 3 transportmidlen e?
#5 Ivar J 04-09-2012 16:53
Målet er at funksjonshemmed e skal kunne delta i ordinært samfunnsliv på linje med oss andre, og om de i større grad kommer seg ut så er det utmerket.
#6 Bia Brodersen 04-09-2012 23:18
For egen regning:
Sommren tar jeg buss, den er gratis. T-bannnne er ikke mulig å komme på med El.rullestol. Hvorfor kan ikke midt dørene få en liten el. rampr? Stockholm har jo klart det for mange år siden ifølge NHF. Hvor er honørbillettene for oss på hjul, TT? Vinteren kommer vi ikke frem med kolektiv, grunnet snø og is. Bekjymret: har SAMRES FÅTT FORNYET KONTRAKT 2 ÅR TIL?
De hold er ikke mål. Sammkjøringer; men de tar ikke hendsyn til når mann [kan hentes]må hentes, om morgenen, når mann skal være fremme eks. tid for jobb. Ang; hendsyn til avhengighet av hjemmesykeplien som også har en arbeidstid. Når mann må være på jobb til rett tid, men først må kjøre byen rundt, selv om vi blir hentet for sent. Bia.
#7 Reidar Sundby 12-09-2012 14:07
Jeg lurer på disse prognosene på TT-reiser.
Hva er de i forhold til? Året før vardet jo veldig mange som ikke torde reise med TT. På grunn av at de aldrig viste når de ble hentet eller når de kom hjem igjen.
Om økningen på TT er i forhold til første året med Samres i bildet, er jo økningen alt for lav. Da må det jo fremdeles være mange som ikke tør kjøre nok TT.
At Samres har kostet Oslo kommune penger er jo helt sikkert. Fremdeles kjøres jo to og tre personer fra samme adresse til samme adresse med hver sin bil. Mens de samtidig prøver de mest utrolige samkjøringer. Noen i Samres er heldigvis blitt lit mer lydhøre med hva sjåførene sier.

You have no rights to post comments