Miljø og kollektivtrafikk

På tide med kraftig økning av parkeringsbøtene?

På tide med kraftig økning av parkeringsbøtene?I siste nummer av Kapital leser jeg:

I Oslo kommune ble det i fjor skrevet ut nærmere 250.000 parkeringsbøter. Kommunen tjener nå mer penger på å skrive ut bøter (111 millioner kroner) enn den totalt får inn i parkeringsgebyrer (110 millioner i fjor).

Det forteller meg kanskje at størrelsen på bøtene bør økes kraftig. I dag er det nok slik at alt for mange tenker: det er lønnsomt å prøve seg, for det går allikevel lang tid mellom hver gang jeg blir tatt.

Det er selvsagt ikke noe mål i seg selv å få skrevet ut mest mulig parkeringsbøter.  Men det er viktig at folk ikke bare er seg selv nok, og gir blaffen i om de parkerer trafikkfarlig eller er til hinder for kollektivtrafikk eller andre trafikanter.

Kommentarer   

0 #1 Christine 13-09-2012 09:56
Dette er jeg helt uenig i! De fleste parkeringsbøten e blir nok skrevet ut til folk som har parkert 20 cm for nærme et veikryss - ikke til de som ikke gidder å betale for parkeringen på en parkeringsplass med betaling.
0 #2 Haakon 13-09-2012 13:01
Er parkeringsbotsa tsen nå på 700 kr, Ivar?
En som røyker hasj i flere år fikk nylig 2000 i forelegg for det.

Syns du det er mer eller mindre alvorlig enn å stå noen minutter for lenge på en parkeringsplass ?
0 #3 Ivar J 13-09-2012 13:25
Haakon:

Det er vel her, som i de sammenhenger hvor noen prøver å snike seg unna felleskapsfinan siering - f.eks.snike på trikken: Hvis det er liten sjanse for at man blir tatt, og boten er lav, så kan man godt hver eneste dag snike. Og selv om du betaler en bot av og til går allikevel regnestykket i pluss.

Som jeg skriver over: "Det er selvsagt ikke noe mål i seg selv å få skrevet ut mest mulig parkeringsbøter . Men det er viktig at folk ikke bare er seg selv nok, og gir blaffen i om de parkerer trafikkfarlig eller er til hinder for kollektivtrafik k eller andre trafikanter."

Til eksempelet ditt vedr hasj: denne boten burde vært satt til 0.
0 #4 Haakon 13-09-2012 13:48
Så du mener at straffen skal være så hard at den som gjør noe galt ikke gjør det igjen?
Mener du det for annen kriminalitet også?
0 #5 Ivar J 13-09-2012 14:29
Haakon: jeg trodde det lå som hovedbegrunnels e for enhver straff
0 #6 Haakon 13-09-2012 14:42
Det er sant.
Og nå ser du at i parkering er ikke straffen stor nok til at det hjelper og vil øke strafferammen.

Det er ganske nye tanker fra SV - spesielt med tanke på tidligere motstand mot å øke straffene for annen kriminalitet.

FRP foreslo i går å øke straffene for hver gang en gjenganger ble dømt. Det harmonerer jo godt med dine tanker her :-)
0 #7 Ove 13-09-2012 15:03
Det er et godt prinsipp at gebyrene skal ha en slik størrelse at de gir den ønskede effekt. Her er ønsket todelt. Man vil styre parkeringen og redusere bilbruken, samtidig som feilparkeringer unngås. Hvis feilparkeringen e og manglende betaling av parkeringsavgif t er det største problemet bør gebyret for dette økes.

Legg til kommentar