Miljø og kollektivtrafikk

På tide med kraftig økning av parkeringsbøtene?

På tide med kraftig økning av parkeringsbøtene?I siste nummer av Kapital leser jeg:

I Oslo kommune ble det i fjor skrevet ut nærmere 250.000 parkeringsbøter. Kommunen tjener nå mer penger på å skrive ut bøter (111 millioner kroner) enn den totalt får inn i parkeringsgebyrer (110 millioner i fjor).

Det forteller meg kanskje at størrelsen på bøtene bør økes kraftig. I dag er det nok slik at alt for mange tenker: det er lønnsomt å prøve seg, for det går allikevel lang tid mellom hver gang jeg blir tatt.

Det er selvsagt ikke noe mål i seg selv å få skrevet ut mest mulig parkeringsbøter.  Men det er viktig at folk ikke bare er seg selv nok, og gir blaffen i om de parkerer trafikkfarlig eller er til hinder for kollektivtrafikk eller andre trafikanter.