Miljø og kollektivtrafikk

Radioaktive utslipp kan ha store konsekvenser

Radioaktive utslipp kan ha store konsekvenserI går fikk Energigjenvinningsetaten et alvorlig varsel om pålegg fra den lokale bydelsoverlege. Bakgrunnen var en feilforsendelse av 15 kg av den radioaktive isotopen Svovel-35 fra Universitetet i Oslo, en feilforsendelse som gikk direkte til forbrenning i Klemetsrud forbrenningsanlegg. Uhellet ligger et år tilbake i tid, og etaten har hemmeligholdt - unnlatt å informere - myndighetene om hendelsen. For dette hemmeligholdet får virksomheten av alvorlig skrape.

Bydelsoverlegens tilsynsbesøk denne uka har avdekket at forbrenningsanlegget på Klemetsrud ikke har noen tekniske systemer for å avdekke uønsket radioaktivt stoff i avfallet, eller andre tiltak for å oppdage slikt avfall. Bydelsoverlegen skriver: "Selv om sannsynligheten er lav kan konsekvensen ved et alvorlig uhell eller en eventuell sabotasje bli svært alvorlig og usikkerheten rundt dette vil kunne oppleves som belastende for ansatte og beboere i området."

Og med 22. juli 2011 i friskt minne: det kan ha dramatiske konsekvenser dersom noen med onde hensikter sender for eksempel 100 kg radioaktivt avfall til forbrenning, og som senere slippes ut i lokalmiljøet gjennom pipeløpet.  
 
Det er bra når bydelsoverlegen pålegger virksomheten å "vurdere risiko for radioaktive utslipp, samt utrede, vurdere og iverksette sikkerhetstiltak for å hindre at radioaktiv forurensing inntrer, samt sikkerhetstiltak for å stanse, fjerne og begrense virkningen av en eventuell forurensning."

Les pålegget overfor Energigjenvinngsetaten 
Les Byrådets notat til bystyret

Kommentarer   

#1 Siri Fossheim 15-09-2012 19:17
Fra fagforeningens side har vi bedt om at ledelsen innkaller de tillitsvalgte og vernetjenesten til et møte for å informere og drøfte. De svarte aldri på vårt ønske om involvering, men sendte oss istedenfor en kopi av et brev de har fått i kopi fra Statens Strålevern.
#2 Dag Flatekval Dale 16-09-2012 17:39
Godt poeng. Mener å huske at man kunne se et utslag i Osloområdet på Radnett radnett.nrpa.no/ for en stund siden og at jeg lurte på hvilken episode det hadde vært. Av grafene tror jeg det går an å se at regnvær gir økt nedfall av radioaktivitet på dag til dag basis. Det er altså mye i de øvre luftlag som ikke er bra. I tillegg ser jeg at på steder med de høyeste bakgrunnsverdie ne bidrar snø og dyp frost til å dempe radonstrålingen om vinteren og at den tar seg opp igjen om våren.
#3 anonym 19-09-2012 16:40
Beklager at jeg må være anonym ,jeg jobber i ege.
Ledelsen her tåler ingen form for kritikk.Da blir man omplassert.
De har desverre ikke informert oss som jobber her om dette heller.Vi fikk vite det på nyhetene .
De dysser dette ned så direktøren ikke skal få en ny "skrape".Ledels en i ege bryr seg lite om sine ansatte.
#4 Siri Fossheim 02-10-2012 09:32
Hei Anonym! Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss, f.eks. på . Vi har en taushetsplikt som er sterkere enn den legene har, og vil aldri oppgi hvilke av våre medlemmer som har kommet til oss med opplysninger med mindre du/vedkommende ønsker det selv. I beste fall får vi til en dialog med ledelsen, i verste tilfelle må vi benytte varslersystemet . Vi har gjort Fagforbundet Oslo oppmerksomme på forholdet, og saken vil komme opp i Sentralt Arbeidsmiljøutv alg (Rådhuset).
mvh Renovasjonsetat ens fagforening
#5 Siri Fossheim 02-10-2012 09:44
Hei anonym!
Du kan alltid kontakte oss, f.eks. på . Vår taushetsplikt er sterkere enn den en lege har, og vi vil aldri oppgi til ledelsen hvor vi har våre opplysninger fra, med mindre du/vedkommende ønsker det selv. I beste fall løser vi saker med dialog, i verste tilfelle benytter vi varslersystemet .
I denne saken har vi kontaktet Fagforbundet Oslo, og saken kommer opp i Sentralt Arbeidsmiljøutv alg (Rådhuset).
mvh Renovasjonsetat ens fagforening

You have no rights to post comments