Miljø og kollektivtrafikk

Hauskvartalet: Etaten har instruks om å forberede salg

Hauskvartalet: Etaten har instruks om å forberede salg"Byrådet er opptatt av at Oslo kommune skal selge eiendommer som kommunen ikke selv har behov for i sin tjenesteproduksjon, og da med spesielt fokus på boliger som står tomme.Jeg har på bakgrunn av dette bedt Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) utarbeide konsepter for mulig salg av eiendommene i Hauskvartalet," skriver byråd Bård Folke Fredriksen på spørsmål fra meg i et notat som er sendt fram til bystyrets finanskomite.

Reguleringsplanens forutsetning om brukermedvirkning mener byråden må bli et forhold mellom en potensiell framtidige eier og brukerne av Hauskvartalet: "Også fremtidig eier av boligeiendommene i kvartalet er bundet av gjeldende reguleringsplan ved utbygging. Det følger av reguleringsplanens formålsbestemmelse i § 2 at utviklingen av kvartalet skal skje med stor grad av brukermedvirkning, samt at det skal utarbeides et miljøprogram i samarbeid med Hauskvartalet og eierne."

Her gjelder det å være på vakt, og uansett: et eventuelt salg må vedtas i bystyret.

Les  Hausmania og beboernes planer
Les byrådens notat

Legg til kommentar