Miljø og kollektivtrafikk

Byrådet: Nei til kameraovervåking av t-bane og trikk

Byrådet: Nei til kameraovervåking av t-bane og trikkBystyret behandlet i fjor et forslag om at "byrådet bes legge frem en sak om innføring av videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo." Vi skal selvsagt ha fokus både på ansatte og reisendes trygghet på T-baner og trikker. Når de ansatte ber om videoovervåking lytter vi og tar signalene på alvor. Når vi behandlet forslaget i finanskomiteen og bystyret fikk jeg dog enstemmighet på at Byrådet skal legge fram en sak for bystyret om trygghetsskapende tiltak. Den skal se på videoovervåking, men den må da også utrede andre tiltak som kan gjøre kollektivtrafikken tryggere for reisende og passasjerer.

I et notat til bystyret konkluderer nå Byrådet: "Byrådet er opptatt av å ivareta personvernet, og mener det må en sterk målrettet begrunnelse til for å ta i bruk kameraovervåking. Kameraovervåking bør ikke finne sted dersom det finnes gode alternative tiltak. Ut fra resultatene i forsøket på trikken, og vurdert opp mot de eksisterende sikkerhetsrutinene som er etablert, vil jeg ikke anbefale å innføre kameraovervåkning på trikk og t-bane."
 
Jeg er enig i den konklusjonen, men da er det desto viktigere at vi drøfter hva som er de gode alternative tiltakene. Byrådet må derfor snarlig fremme en slik sak for bystyret.


Les Kameraovervåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned
Les mitt innlegg i bystyredebatten
Les Byrådets notat til bystyret, samt Ruters anbefaling

Kameraovervåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned

Kommentarer   

0 #1 Anne Hilde Røsvik 22-03-2013 14:20
Hvis det ikke skal være kameraovervåkni ng synes jeg det bør være en vekter eller konduktør som selger biletter etc på banen. Både for å kunne oppdage lommetyver, hindre bråk, få folk til å føle seg trygge, sikre at jenter ikke trakasseres, kunne bruke dataene i ettertid til å spore opp eventuelle gjerningsmenn ved voldtekter i by'n osv.
Så beklager men her tror jeg det er bedre med kamera enn ikke. Pluss at om noen sitter et sentralt sted og ser på skjermene vil de raskt kunne ringe politiet eller vektere ved problemer.

Anne Hilde
0 #2 Haakon 22-03-2013 17:35
Som alltid - noen må dø først.
0 #3 Elisabeth Moltzau 22-03-2013 19:38
Jeg syns absolutt det burde være kameraovervåkni ng på buss, T-bane, tog og trikk. Men da må det også sitte noen å følge med hele tiden, så det har en HENSIKT i forhold til økningen av lommetyverier, trakassering, mobbing, hærverk og pågående tiggere (som man/jeg blir plaget av så å si hver gang jeg tar T-banen). Jeg er derfor veldig enig med Anne Hilde her om at det sitte noen å følge med hele tiden og kunne kontakte politi etc. ved behov. Hvis ingen følger med, hva er da vitsen med overvåkningen?
0 #4 Haakon 23-03-2013 02:53
Elisabeth.
Meningen med kameraene er som i trafikken med hastighetskameraer.
Du blir ikke tatt der og da. Men du blir tatt.
Det bør skremme ranere akkurat som det skremmer bilførere.

Legg til kommentar