Miljø og kollektivtrafikk

Byrådet: Nei til kameraovervåking av t-bane og trikk

Byrådet: Nei til kameraovervåking av t-bane og trikkBystyret behandlet i fjor et forslag om at "byrådet bes legge frem en sak om innføring av videoovervåking av trikk og T-bane i Oslo." Vi skal selvsagt ha fokus både på ansatte og reisendes trygghet på T-baner og trikker. Når de ansatte ber om videoovervåking lytter vi og tar signalene på alvor. Når vi behandlet forslaget i finanskomiteen og bystyret fikk jeg dog enstemmighet på at Byrådet skal legge fram en sak for bystyret om trygghetsskapende tiltak. Den skal se på videoovervåking, men den må da også utrede andre tiltak som kan gjøre kollektivtrafikken tryggere for reisende og passasjerer.

I et notat til bystyret konkluderer nå Byrådet: "Byrådet er opptatt av å ivareta personvernet, og mener det må en sterk målrettet begrunnelse til for å ta i bruk kameraovervåking. Kameraovervåking bør ikke finne sted dersom det finnes gode alternative tiltak. Ut fra resultatene i forsøket på trikken, og vurdert opp mot de eksisterende sikkerhetsrutinene som er etablert, vil jeg ikke anbefale å innføre kameraovervåkning på trikk og t-bane."
 
Jeg er enig i den konklusjonen, men da er det desto viktigere at vi drøfter hva som er de gode alternative tiltakene. Byrådet må derfor snarlig fremme en slik sak for bystyret.


Les Kameraovervåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned
Les mitt innlegg i bystyredebatten
Les Byrådets notat til bystyret, samt Ruters anbefaling

Kameraovervåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned