Miljø og kollektivtrafikk

Kritisk trikkemangel

Denne uka har det manglet 8-10 trikker hver dag for å kunne kjøre ruteopplegget. Resultatet har vært mye busskjøring. Linje 12 er lettest å dekke med buss, og på denne linja har det vært helt nede i null trikker i drift, dvs. alle avganger kjøres med buss. I dag tror jeg de hadde en trikk og resten busser i drift på det verste.

Årsaken er sammensatt:

- Mange vogner venter på hjuldreiing fordi hjuldreiebenken er i ustand. Dette skyldes igjen at de har sagt opp vedlikeholdsavtalen for å spare penger og i stedet vil basere seg på tilkalling av reparatør ved behov. Reparatøren holder til i Tyskland, og er blitt heftet av flystreik i Lufthansa. Han har også faste oppdrag som må prioriteres.

- En SL95 er ute av drift etter avsporing ved Sjømansskolen forrige uke, og ingen av de langtidshensatte SL95 med rustskader er gjort noe med.

- Det er oppdaget korrosjonsskader og sprekker på enda flere SL95-vogner. Noen er blitt hensatt. Man frykter å finne dette også på enda flere vogner i tida som kommer. Dermed kan situasjonen bli enda verre.

- De brukte vognene i Kassel er solgt, og er ikke lenger aktuelle. Og samtidig: Nye vogner er fortsatt ikke bestilt.

Det ser dermed nokså dystert ut, og samferdselsbyråd Elvestuen (Venstre) burde ta de nødvendige initiativ for å rydde opp i dette. Sagt på en folkelig måte: få ut finger'n.