Miljø og kollektivtrafikk

Civita: Et forsvar for køprising

Civita: Et forsvar for køprising

Norske storbyer preges i dag av køer, kork og kaos som følge av økt trafikk. Dette fører igjen til økt forurensning, dårligere luftkvalitet og høyere samfunnsøkonomiske kostnader. I et Civita-notat argumenteres det for å innføre køprising (rushtidsavgift) i og rundt de store byene. De positive erfaringene fra London og Stockholm tyder på at køprising ikke bare er et effektiv virkemiddel, det er sannsynligvis det eneste tiltaket som vil kunne løse kø-utfordringene rundt de store byene.

Civita-rådgiveren Eirik Løkke oppsummerer slik: "Køprising er et forslag som faglig sett er godt utredet, og hvor man i tillegg har svært gode erfaringer fra blant annet Stockholm med hvordan man kan utforme systemet i praksis. Køprising er kanskje det eneste tiltaket som er effektivt nok til å møte de trafikale utfordringene som våre største byregioner står overfor de neste 15-20 årene. Det er vanskelig å se at det står igjen noen overbevisende argumenter mot køprising, rent bortsett fra at det er politisk utfordrende å gjennomføre. Men en undersøkelse fra 2012 viser at et flertall av befolkningen allerede er positive til differensierte bompengesatser, altså køprising.

Dersom vi ikke innfører køprising, vil kostnadene, både samfunnsøkonomisk og miljømessig, fortsette å øke. Det er selvsagt også et alternativ, men det er knapt noen god løsning. Et samlet fagmiljø har uttalt seg positivt om ordningen, og den har få negative bivirkninger."

Klokt sagt! Og kanskje da bystyret i Oslo griper muligheten, og vedtar det forslag som ligger til behandling som forslag fra Marianne Borgen.

Kommentarer   

#1 Torbjørn Bjønness 09-12-2013 20:45
Bra forslag. Men alle kan foreslå noe. Noen som vil gjøre det?
#2 Haakon 10-12-2013 14:50
Køer er ikke noe folk står i fordi de ikke har noe annet å gjøre. De står der fordi de har noe i enden av køen å gjøre - her Oslo.

Altså er behovet for transport til Oslo til stede selv med køprising.

Da kan man se på alternativer. Som tog.
Køen som kommer fra vest er slik : Biler kommer fra Tønsberg, Kongsberg, Drammen, Asker mot Sandvika. I Sandvika kommer trafikken ned fra Hønefoss. Veien blir ikke større og dermed blir det kø - gjerne som strekker seg helt fra Asker til Oslo. Flere timer hver dag.

Idag tar jernbanen fra Hønefoss til Oslo 1t 30min. Derfor kjører folk. Den nye jernbanen vil ikke kutte reisetiden med 20 min. Den vil gjøre reisetiden TIL 20 min.
Jernbanen er ikke påbegynt nå etter 20 år. Selv med jernbanevennlig e AP og SV i regjering i 8 år. Det er en unnlatelsessynd!

Hva er da svaret på at AP ikke gjør noe? Jo - straff bilistene!
Jeg sier : Straff SO og AP og SV!
#3 Thomas Gramstad 12-12-2013 14:50
Kkøprising forutsetter at folk kan velge noe annet enn å sitte
i bilkø -- hvis ikke blir det jo bare enda en avgift, og uten noen
praktiske endringer. For at folk skal kunne velge noe annet må det for
det første være tilstrekkelig utbygd kollektivtrafik k, og for det
andre må folk kunne velge å dra på jobb tidligere eller senere (mer
fleksitid og individuell arbeidstid) eller kunne jobbe mer hjemmefra
(så ikke alle drar til/fra jobb samtidig). Kollektivtrafik ken må altså
utbygges mer, men ikke så mye at den kan ta de toppene som ville følge
av alle drar til/fra jobb samtidig, for det ville være
samfunnsøkonomisk uforsvarlig å bygge ut til så mye ekstrakapasitet
resten av døgnet (hauger av busser og trikker som står i opplag utenom
de få timene av døgnet det er rushtrafikk). Altså er hovedproblemet
som må løses å få slutt på det at alle drar til/fra jobb samtidig, og
det kan ikke løses med et isolert tiltak som køprising. Det må løses
gjennom flere strukturelle endringer av arbeid og arbeidstid, og da
kan køprising være ett element blant mange andre.

You have no rights to post comments