Miljø og kollektivtrafikk

Natur og Ungdom: Gi oss en miljøby!

Natur og Ungdom: Gi oss en miljøby!

Oslo skal innen 2030 halvere sine utslipp av klimagasser, men ser man på dagens tendenser synes dette målet fjernt. Oslo kommunes egne målinger viser at utslippene har økt med 16 prosent fra 1991 til 2011.

Bruken av bil i hovedstaden øker, og den nye regjeringen ønsker å bygge ut E18 inn mot Oslo til en 14-felts motorvei. For å følge opp sine egne klimaambisjoner er det tvert i mot nødvendig å roe ned veiutbygging, og heller fokusere på styrking av kollektivtrafikken. Ny sentrumstunnel for t-bane i Oslo er et svært viktig tiltak som bør prioriteres høyt. Ny tunnel kan føre til hyppigere avganger, noe som med dagens kapasitet ikke er mulig, og dermed også økt bruk av t-banen i Oslo.

Oslo Natur og Ungdom krever utfasing av oljefyr, ny sentrumstunnel for T-bane og full utbygging av hovedsykkelveinettet innen 2015. Vi vil gjerne se Oslo som miljøby i 2016!

Bra at Natur og Ungdom er offensive og tydelige.

Uttalelsen fra årsmøtet i Oslo Natur og Ungdom:

Oslo skal innen 2030 halvere sine utslipp av klimagasser. Ser man på dagens tendenser synes dette målet fjernt. Oslo Natur og Ungdom krever at byrådet tar Oslos klimamål på alvor og viser ambisjoner og vilje til utslippskutt.

31. oktober 2013 sendte Oslo Kommune inn søknad om å bli «European Green Capital» i 2016. Byråd Guri Melby sier i en pressemelding fra Oslo kommune at: «Oslo har ambisiøse målsetninger og gode resultater å vise til». Oslo kommunes egne målinger viser derimot at utslippene har økt med 16 prosent fra 1991 til 2011. Skal vi klare å nå våre mål, og skal Oslo bli tildelt tittelen som europeisk miljøhovedstad, er Melby og kommunen nødt til å se realiteten i øynene og handle!

Utslippene fra Norges hovedstad skal halveres innen 2030 i forhold til 1990-nivå. I dag er vi langt fra å oppnå dette. Majoriteten av utslippene i Oslo kommer fra transportsektoren. Bruk av fossil energi til oppvarming fører også til betydelig forurensing, og stod i 2011 for hele 35 prosent av hovedstadens utslipp. For en effektiv miljøpolitikk i Oslo er det derfor i transportsektoren og energisektoren vi er nødt til å innføre tiltak.

Bruken av bil i hovedstaden øker, og den nye regjeringen ønsker å bygge ut E18 inn mot Oslo til en 14-felts motorvei. For å følge opp sine egne klimaambisjoner er det tvert i mot nødvendig å roe ned veiutbygging, og heller fokusere på styrking av kollektivtrafikken. Ny sentrumstunnel for t-bane i Oslo er et svært viktig tiltak som bør prioriteres høyt. Ny tunnel kan føre til hyppigere avganger, noe som med dagens kapasitet ikke er mulig, og dermed også økt bruk av t-banen i Oslo.

Et tiltak som synes vanskelig å gjennomføre er fjerning av oljefyring i statlige bygg i Oslo. Byrådet i Oslo har kommet med en handlings- og tiltaksplan for at oljefyr skal være utfaset innen 2020. Oslo Natur og Ungdom ønsker at regjeringen tar ansvar for de statlige byggene som tilfaller Oslo kommune, og legger til en tilsvarende handlingsplan for å utfase oljefyr i Oslo innen 2020. Det er essensielt at Oslo kommune og den nye regjeringen tar ansvar for dette innen utgangen av 2014.

Sist men ikke minst er det nødvendig med et fullt utbygget hovedsykkelveinett. Opprinnelig skulle dette være ferdig i 2008, men dato for ferdigstilling blir utsatt gang på gang. Et skikkelig sykkeltilbud i Oslo vil bidra til å senke utslipp innenfor transportsektoren, ettersom sykkel da vil fremstå som et reelt alternativ til bil. Vedlikehold av det allerede eksisterende sykkelveinettet er også viktig å prioritere.

Oslo Natur og Ungdom krever utfasing av oljefyr, ny sentrumstunnel for T-bane og full utbygging av hovedsykkelveinettet innen 2015. Vi vil gjerne se Oslo som miljøby i 2016!

Kommentarer   

#1 Jorunn Lauvstad 05-01-2014 09:28
København hadde som ambisjon å bli verdens første klimanøytrale hovedstad. Det oppsto problemer undervegs, men likevel - det var hårete mål! Kanskje Oslo skal bli verdens første klimanøytrale hovedstad f.eks. i 2020? Fossilbiler får ikke lenger slippe inn i byen, men må parkere i parkeringshus i utkanten. Deretter må trafikkantene bruke kollektivtransp ort, sykkel ol. Oslo er allerede godt på vei når det gjelder klimanøytrale busser. Byen holder også på å utvikle gode ordninger når det gjelder gjenbruk av avfall. Med tanke på energi bør det bores etter jordvarme ved alle offentlige bygg og ved boligblokker. Utgifter til solcellepaneler og etterisolering bør kunne trekkes fra på skatten. Det innføres eiendomsskatt for å kunne finansiere tiltakene.
#2 Håvard Pedersen 05-01-2014 10:06
Forstår ikke hvorfor NU bare oppgir ny t-banetunnel som kollektivtiltak . Den er svært viktig den, men like viktig er ny sentrumstunnel for tog, og viktig er også A-husbanen samt omlegging av bussrute 31 til skinnegående transport både øst (Tonsenhagentri kk) og vest(Fornebuban e) for Sentrum. Også andre sterkt trafikkerte bussruter som rute 20 og 37 bør legges om til trikk
#3 Max Simen Brynildsen 05-01-2014 11:06
Det som hadde vært kult er en egen by hvor alt går på fornybar energi.
#4 Ove Tønnessen 05-01-2014 12:11
Enig med Håvard. T-banen er viktig, men man har lett for å glemme vårt andre skinnegående og miljøvennlige transportmiddel trikken. Et akutt behov for nye vogner treneres og trekker ut i tid. Trikk til Tonsenhagen og Fjordbytrikken øst og vest reguleres nå, men ingen tidsplan for finansiering og bygging finnes. Flere av de tyngste busslinjene har nådd kapasitetsgrens en for bussdrift og bør omlegges til trikk. Den politiske viljen til å satse på trikken er imidlertid ikke påtrengende.
#5 Håkon 06-01-2014 20:08
Mye av Oslos utfordringer ligger utenfor Oslo.
Som f.eks. er det stor gjennomgangsfta fikk både av biler og lastebiler.
Køene er lange og denne unødige trafikken øker utslippene i kø.

Nye løsninger for gjennomkjøring nord og sør for Oslo må gjennomføres. Ikke utsettes.

Regjeringen har nå tatt inn den etterlengdede Hønefoss-Oslo traseen inn i InterCity triangelet. Noe som kan tyde på at den snart blir en realitet. Dette vil dempe utslippene i Oslo - uten at Oslo er en myndighet som kan bestemme over det.

You have no rights to post comments