Miljø og kollektivtrafikk

Rasert regnskog brukt av Oslo kommune

Rasert regnskog brukt av Oslo kommune

Truet regnskogstømmer er brukt i en rekke norske kjente nybygg, blant annet Barcode. Et av stedene er ved bygging av Rommen skole. Bruken av regnskogstømmer i totalt 68 norske bygg gjør at både stat, norske kommuner og flere byggherrer bryter med egne retningslinjer. Jeg tar forholdet opp med Byrådet, som bes å gi en orientering til bystyret.

Spørsmålet Byrådet skal besvare er:"Jeg ber Byrådet orientere om hva som er kommunens policy når det gjelder bruk av regnskogtømmer.

Spørsmålet stilles med bakgrunn i at Regnskogsfondet mener å kunne påvise at Oslo kommune ved byggingen av Rommen skole (2009) brukte regnskogtømmer. Produktet det gjelder kommer fra produsenten Prodema og leveres av det norske selskapet Canvas. Produktet er en flerlags kryssfinér, der det ytterste laget består av regnskogstømmer. Tresortene som er brukt heter ayous og okumè og kommer fra regnskogen i Sentral-Afrika.

I Norge er det forbudt å bruke tropisk tømmer i statlige bygg, og jeg skulle tro at Oslo kommunes politikk bør være det samme. Er det tvil om opprinnelsessted/hogstkonsesjonssted vil jeg anta at bevisbyrden bør ligge hos leverandøren."

You have no rights to post comments