Miljø og kollektivtrafikk

Kongsbakkeallmenningen i Bjørvika: Hvordan skal området utformes?

Kongsbakkeallmenningen i Bjørvika: Hvordan skal området utformes?

"Kongbakkeallmenningen skal fungere som et åpent rom foran kulturminnene i Middelalderparken og sikre historisk sammenheng i området. Den kompakte bebyggelsen på siden av allmenningen vil fungere som en mur mellom Middelalderparken og fjorden. Det er derfor viktig at allmenningen bidrar til mest mulig åpenhet og kontakt mellom Middelalderparken og sjøen, og samtidig fungere som en stor allmenning for folk. Skissert volum for allmenningen er ikke stort – i betydning stort byrom - i lys av bygningshøydene omkring. Plassen må derfor utvides vesentlig mer i bredden en det som er skissert, " sier bydelsutvalget i bydel Gamle Oslo i en uttalelse til reguleringsforslaget for dette sentrale området i Bjørvika.

Dermed støtter  bydelsutvalget den innsigelse Riksantikvaren har levert. Riksantikvaren vil ha en allmenning som er 88 meter innerst og 110 meter ut mot fjorden, og er opptatt av den visuelle sammenhengen med Middelalderparken og at man kan se Akershus festning. Byrådspartiene og SV, som utgjør bystyreflertallet, starter nå samtaler om den endelige løsning, som grunnlag for det Byrådets skal foreslå overfor bystyret.

SV har makt. Når bystyret i løpet av noen måneder skal vedta den endelige reguleringsplan har SV et helt avgjørende ord på hvordan dette skal bli, for som det heter i den såkalte Munchmuseet/Tøyen-avtalen mellom bystyreflertallets partier Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og SV: "Det forutsettes at alle partiene løpende er enige om hvordan avtalepunktene følges opp." Det forslag som Byrådet fremmer for bystyret skal være et forslag SV er godt fornøyd med. Derfor er alle synspunkter og innspill særs velkomne. Hva mener du?

You have no rights to post comments