Miljø og kollektivtrafikk

Bruk av regnskogtømmer: Oslo kommune beklager

Bruk av regnskogtømmer: Oslo kommune beklager

Oslo kommune har brukt regnskogtømmer ved byggingen av Rommen skole, et forhold jeg har tatt opp med Byrådet. Nå legger Undervisningsbygg seg paddeflate, og beklager at de har brukt regnskogprodukter.

"Tropisk trevirke skal nå unngås i sin helhet i henhold til Undervisningsbyggs kravspesifikasjon," understreker Bodil Motzke, miljørådgiver i Undervisningsbygg. Og dermed er denne saken ryddet opp i.

Da venter jeg på den orientering jeg har bedt Byrådet gi overfor bystyret om hva som er kommunens policy når det gjelder bruk av regnskogtømmer. I Norge er det forbudt å bruke tropisk tømmer i statlige bygg, og jeg skulle tro at Oslo kommunes politikk bør være det samme. Er det tvil om opprinnelsessted/hogstkonsesjonssted vil jeg anta at bevisbyrden bør ligge hos leverandøren.

Takk til Regnskogfondet, som reiste saken.

You have no rights to post comments