Miljø og kollektivtrafikk

Bysykkelordningen: Anbudstrøbbel neste vår

Bysykkelordningen: Anbudstrøbbel neste vår

Bysykkelordningen skal igjen ut på anbud. Men vi må alle forberede oss på at skifte av leverandør vil medføre trøbbel neste vår:

På spørsmål fra meg skriver byråden blant annet dette i et notat til bystyret:

"Dagens kontrakt løper frem til 31.04.2015, noe som innebærer at dagens leverandør har ansvar frem til denne dato. Den leverandøren som velges ved inngåelse av ny kontrakt, vil ha ansvar for bysykkelordningen fra 01.05.2014.

Bymiljøetaten vil gjennom forhandling med leverandørene komme frem til en løsning som vil gjøre overgangen mellom ny og gammel bysykkelordning så smidig som mulig. Det er en klar målsetning at overgangsordningen skal bli så enkel og så kort som mulig. De «gamle» syklene og stativene har krav på å stå ute frem til 30.04.2015. Etter den tid vil de bli revet, og ny entreprenør vil sette opp nye stativer og sykler. Vi kan ikke kreve at dagens entreprenør skal rive sine stativer før tiden."

Med andre ord: Overgangen vil bli krøkkete, og vi vil være uten operativ bysykkelordning i noen uker. Smidighet burde tilsi glidende overgang.

Legg til kommentar