Miljø og kollektivtrafikk

Finnmarksgata blir kollektivgate

Finnmarksgata blir kollektivgate

Tøyen/Munchavtalen mellom SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti var ikke bare en avtale for å få en politisk løsning for plassering av et nytt Munchmuseeum, men også en avtale for en betydelig opprustning av Tøyen-området. Stengning av Finnmarksgata og etablering av et sammenhengende grønt- og parkdrag er en - av mange - deler i opprustningspakka for Tøyen.

Som det heter i avtalen: "For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata ved at gata stenges for all biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre, etableres et grøntlokk over samme område. I påvente av en permanent løsning initíerer Oslo kommune umiddelbart overfor staten et forsøk med stenging av Finnmarksgata slik at bare busser kan passere."

Og onsdag 28. mai skjer det: Som en forsøksordning stenges Finnmarksgata for all biltrafikk, slik at kun busser kan passere.

Dette tror jeg blir bra!

Kommentarer   

+2 #1 Peter Udbjørg 20-04-2014 08:38
Spennende forslag, men hvor skal bilene som nå kjører sagde gate kjøre? Den er liksom hovedforbindels en mellom Tøyen og Carl Berners plass.
Vil du sende dem på "ørkenvandring" opp Økernveien, og bort langsmed Tøyen Trafo og videre bort i lia der til Hasle og så ned til Carl Berner?
Altså, jeg syns det er et veldig godt forslag, jeg bare lurer på hvor bilene skal gå. :)
#2 Ivar J 20-04-2014 13:33
Peter: Dette er i første omgang et forsøk, i søken etter gode løsninger. Vi vet for lite hvor bilene som i dag bruker Finnmarksgt kommer fra eller hvor de skal. La oss se. Og den langsiktige løsningen er nok lokk.
+1 #3 R.Andersen 12-05-2014 05:20
særdeles dårlig forslag. Finnmarksgata er i dag ikke veldig trafikkert. hvordan skal kjøring til og fra eiendommer i Helgesensgare og Sofienberggata gå.
+1 #4 Erik E 27-05-2014 16:35
Grøntområde med bussrute og utrykningskjøre tøy? Når åpner dere Frognerparken for det samme? Ta dere turen med bil i området i morgen og se hvordan dette "virker" Så legger vi vekk dette tullet og bygger ett lokk med en gang.
+2 #5 Martin 28-05-2014 15:05
Dette er det værste som kunne skjedd. Hvordan er det mulig og bare stenge en gate? De som styrer denne byen har tydeligvis aldri hatt en normal jobb hvor man er avhengig av bil?
#6 Julie 05-06-2014 08:35
Min personlige erfaring hittil er at stengingen av Finnmarksgata har ført til økt trafikk gjennom omkringliggende (mindre) gater, noe jeg synes er svært negativt. Jeg bor selv i Sars gate, hvor all trafikk til og fra Carl Berner nå blir omdirigert til, og det har blitt en enorm økning av biler. Dette fører til mer støy og eksos, som går ut over nattesøvn, skolebarn, fugleliv, samt at jeg vil tro det må være ganske irriterende for bilister å måtte snirkle seg gjennom et utall av Oslos smågater.
#7 Vicky 11-07-2014 07:54
Dette er svært lite gjennomtenkt forslag av folk som normalt ikke ferdes på det området. Bilene som bruker Finnmarksgt kommer fra Carl Berner, Gamle byen, Hasle, Tøyen osv. Stenging av den veien vil føre til enda mer kø og kaos på allerede belastede veier.
#8 Petter 11-07-2014 08:00
Vicky: Det holder ikke å si at bilene kommer fra f.eks. Carl Berner, hvis de reelt sett opprinnelig kommer fra Stovner, og kjører gjennom Carl Berner, Finnmarksgata på sin vei til sentrum. Da kunne de i stdet i Sinsenkrysset valgt Ringveien (retning Ryen), kjørt av ved Helsfyr, og kjørt ned gjennom tunnelene.
#9 Vicky 11-07-2014 09:11
Petter: Det bor folk på Carl Berner, gamle byen, Hasle osv som også bruker Finnmarksgata daglig. Disse bilistene blir nødt til å kjøre omveier som bidrar ytterligere til kø og kaos i bl.a. Carl Bernerkrysset, Økernveien, Sars gate og Tøyen. Dette vil ha negativ effekt på lokalmiljø, slik Julie (ovenfor) har nevnt.
#10 Petter 11-07-2014 09:19
Vicky: Folk velger ofte å kjøremønster av gammel vane. La oss nå i praksis se om dette blir "kø og kaos". Spørsmålet er jo hvor de som da f.eks. bor på Hasle skal. Kan hende de raskt finner ut at en enklere og kjappere vei for dem ville være å kjøre ut på Ringveien.
+1 #11 Vicky 11-07-2014 09:32
Petter: Det blir interessant å se hvordan disse bilistene skal finne en "enklere og kjappere" vei når sommerferien er over.
God Sommer!
#12 Anne 18-08-2014 14:05
Har de siste uker fått erfare hvordan stenging av Finnmarksgata fungerer. For å komme fra Carl Berner til Brinken er det omkjøring ned Sars gate forbi Lakkegata skole, videre til høyre i Jens Bjelkesgt, Lakkegata rundt Hersleb skole, opp Vahls gate forbi Vahl skole og Hersleb på nytt, deretter Jens Bjelkesgt til høyre igjen, så Tøyengata forbi Tøyen skole før Hagegata og Finnmarksgata/K jølberggata. Dvs det er passering av 4 skoler, mange boligområder (langt flere enn i Finnmarksgata), og det er flere stopp ved trafikklys. Det tar 4-5 ganger så lang tid, foråsaker langt høyerer CO2 utslipp og er et særdeles dårlig tiltak for å fremme miljøaspektet som vel var intensjonen.
#13 Anita 18-08-2014 14:34
Men Anne, velger du ikke nå en veldig unødvendig komplisert reiserute? Er du på Carl Berners plass kjører du da vel opp Grenseveien og ned Økernveien til Finnmarsgata?

You have no rights to post comments