Miljø og kollektivtrafikk

Finnmarksgata blir kollektivgate

Finnmarksgata blir kollektivgate

Tøyen/Munchavtalen mellom SV, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti var ikke bare en avtale for å få en politisk løsning for plassering av et nytt Munchmuseeum, men også en avtale for en betydelig opprustning av Tøyen-området. Stengning av Finnmarksgata og etablering av et sammenhengende grønt- og parkdrag er en - av mange - deler i opprustningspakka for Tøyen.

Som det heter i avtalen: "For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata ved at gata stenges for all biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre, etableres et grøntlokk over samme område. I påvente av en permanent løsning initíerer Oslo kommune umiddelbart overfor staten et forsøk med stenging av Finnmarksgata slik at bare busser kan passere."

Og onsdag 28. mai skjer det: Som en forsøksordning stenges Finnmarksgata for all biltrafikk, slik at kun busser kan passere.

Dette tror jeg blir bra!

Kommentarer   

+1 #11 Vicky 11-07-2014 09:32
Petter: Det blir interessant å se hvordan disse bilistene skal finne en "enklere og kjappere" vei når sommerferien er over.
God Sommer!
0 #12 Anne 18-08-2014 14:05
Har de siste uker fått erfare hvordan stenging av Finnmarksgata fungerer. For å komme fra Carl Berner til Brinken er det omkjøring ned Sars gate forbi Lakkegata skole, videre til høyre i Jens Bjelkesgt, Lakkegata rundt Hersleb skole, opp Vahls gate forbi Vahl skole og Hersleb på nytt, deretter Jens Bjelkesgt til høyre igjen, så Tøyengata forbi Tøyen skole før Hagegata og Finnmarksgata/K jølberggata. Dvs det er passering av 4 skoler, mange boligområder (langt flere enn i Finnmarksgata), og det er flere stopp ved trafikklys. Det tar 4-5 ganger så lang tid, foråsaker langt høyerer CO2 utslipp og er et særdeles dårlig tiltak for å fremme miljøaspektet som vel var intensjonen.
0 #13 Anita 18-08-2014 14:34
Men Anne, velger du ikke nå en veldig unødvendig komplisert reiserute? Er du på Carl Berners plass kjører du da vel opp Grenseveien og ned Økernveien til Finnmarsgata?

Legg til kommentar