Miljø og kollektivtrafikk

Byrådet: Nei til regnskogtømmer

Byrådet: Nei til regnskogtømmer

Svaret satt langt inne, men etter nærmere et halvt års tenkepause kom Byrådet ut med et klokt - og det eneste mulige fornuftige - standpunkt:

På initiativ/spørsmål fra meg konkluderer finansbyråden slik i et notat til bystyrets finanskomite:

"Jeg vil sørge for at det i kommunens standardkontrakter som benyttes ved anskaffelse av tømmer og trevirke, tas inn bestemmelser om det ikke skal benyttes tropisk tømmer med mindre det foreligger pålitelige sertifiseringsordninger som kan gi sikkerhet for at tømmeret/trevirket stammer fra bærekraftig og lovlig hogst."

Saken ble tatt opp fra min side ved at Regnskogfondet kunne påvise at Oslo kommune har brukt regnskogtømmer ved byggingen av Rommen skole.

Da er den saken ryddet opp i.

Kommentarer   

#1 Kristian Vea 22-05-2014 06:57
Dette er så bra, og burde være helt opplagt i alle byggesaker i hele landet. Jeg mener man burde vurdere et nasjonalt forbud mot import og salg av sucupira og andre tresorter som står på rødlisten, men dette er et skritt i riktig retning.
#2 Steinar Høiback 22-05-2014 13:57
Det er meget beskrivende at byrådet måtte bruke 6 måneder til å komme frem til et svar, og et riktig svar.
Jeg ville tro at byrådet måtte få svaret vurdert, konsekvensvurde rt, før byrådet kunne offentliggjøre det svaret som er et selvfølgelig svar.

Det er desverre ofte slik at en får kvaler når fagre ord og vendinger skal konkritiseres i bindende avtaler. Det ligger også betydelige økonomiske vurderinger bak.

Fint at det ble tatt opp og ryddet opp i - i denne saken.

Sørgelig at det opplagte skal være så vanskelig å svare på, det er dog beskrivende for hvorfor det går galt avsted, med regnskog, klima og miljø.

You have no rights to post comments