Miljø og kollektivtrafikk

Osloskolen: Elektrisk og elektronisk avfall stues bort?

Osloskolen: Elektrisk og elektronisk avfall stues bort?

Morten Stigen, IKT-ansvarlig ved Lambertseter Videregående Skole, har sendt fram følgende svært relevante spørsmål til Renovasjonsetaten i kommunen:

"Mange skoler i Oslo skal hver sommer fase ut mange gamle PCer. I år snakker vi om 1000-vis av PCer, da det er en hel del modeller som skal fases ut. Utdanningsetaten (UDE) har visstnok ingen løsning eller planer for slik håndtering. Det har heller ikke UKE. Dermed vet ikke jeg hvordan vi (Osloskolene) skal håndtere dette trygt og miljøvennlig. Flesteparten av maskinene inneholder også harddisker med personlig informasjon som må destrueres eller slettes trygt. Hvordan skal vi håndtere det? Oslo kommune er miljøsertifisert så kommunen må ha en løsning å tilby skolene, men jeg kjenner ikke til hvilke løsninger som kommunen tilbyr sine skoler. Jeg ønsker en tilbakemelding."

Trolig mangler Oslo kommune en god nok løsning som er håndterbar for avhending av EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) fra Osloskolene. Skolene selv kjenner ikke til hvilke løsninger man skal velge og ender ofte opp med å lagre og fylle opp skolebyggene med gammelt EE-avfall. Jeg tar spørsmålet opp med byrådet, slik at de skriftlig kan orientere bystyret.

Kommentarer   

#1 Gunnar Wedde 16-06-2014 16:31
UKE har hatt dette dekket i pc avtalen siste fire år. Avtalen gir både miljøvennlig avhending og sikker sletting. Det er inngått ny avtale fra 1. juni. Morten Stigen kan ta kontakt Atea for å bestille avhending og sikker sletting, evt ta kontakt med UKE v Konserninnkjøp dersom han har spørsmål. Mvh Gunnar Wedde, avdelingsdirekt ør konserninnkjøp
#2 Morten Stigen 17-06-2014 09:02
I går tok direktøren for IKT-avdelingen i Utdanningsetate n direkte kontakt meg. Det er svært sjeldent. Han heter Bjørn Martinsen. Vi mailet litt frem og tilbake om dette temaet. Ut fra det han mailer har det eksistert en slik avtale med tidligere leverandør av PCer (Dell).

På henvendelse fra meg i januar i år avviste Dell dette og sa de ikke hadde noen løsning for avhending. Nå er det kommet en ny avtale med Atea med en ny løsning for avhending av utstyr.

Utfordringen er at informasjonen om dette ligger på UKE sine intranettsider som mange av oss IKTere ikke har tilgang til. Derfor skal Utdanningsetate n informere skolene og alle IKTene i Osloskolen om hvilke ordninger som eksisterer.

Jeg tok kontakt med UKE pr mail for to år siden om dette emnet. Da var svaret at de ikke hadde noen ordning for avhending. Så jeg er litt forvirret over at det påstås at en slik avtale har eksitert i 4 år. For meg og de av mine IKT-kollegaer jeg samarbeider mest med har dette vært helt ukjent.

Uansett er det bra for miljøet at det nå eksisterer en slik løsning.

You have no rights to post comments