Miljø og kollektivtrafikk

Oslo-pakke 3: Fra eksospakke til miljøpakke?

Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Nesten alt som bygges av veger og bane i Oslo og Akershus finansieres gjennom Oslopakke 3.

Men mens de to store pengene har gått til de store veiprosjekter, har kollektivtrafikk-satsingen vært relativt puslete. Fra SVs side har vi lenge kritiserte dette, og særlig at ny T-banetunell ikke har vært inne. Nå kommer denne erkjennelsen også hos de øvrige partiene i bystyret. I en innstilling fra bystyrets samferdsel- og miljøkomite til dagens bystyremøte sier alle partier unntatt Fr.P:

"Oslo kommune vil ha en revidering av gjeldende avtale så raskt som mulig og ber styringsgruppen om å vurdere når oppstart er mulig å få til.

Målet med en slik reforhandling er å sikre større andel av Oslopakke 3 til utvidelse av T-banenettet, herunder ny t-banetunnel."

SV har ved mange anledninger bedt om at avtalepartnerne setter seg ned og reforhandler fordi Oslopakke 3 ikke har tatt de nødvendige prioriteringer knyttet til f.eks. ny T-banetunnell. Det er derfor utmerket når bystyreflertallet nå kommer etter og gir kollektivtransport en økt prioritering.

Kommentarer   

#1 Øyonn Groven Myhren 19-06-2014 17:52
Dette lyder bra. Her har tydeligvis noen jobbet hardt!

NB! På generell basis gjentar jeg at det er mye å hente ved å få på plass et smartere busslinjenett.

Tre hovedpunkter til forbedring av busslinjenettet:

* alle busser må ende ved knutepunkter med skinnegående kollektivtrafik k, slik at bussene kan fungere som matebusser i ytterenden av rutene sine. (Unntak, bussene som nødvendigvis må starte i «uti skauen», «ved brygga» el.l.)
— Eksempel fra området mitt: Istedet for at 23 og 34 ender ved Ekeberg skole, kan 23 trekkes tilbake til Brynseng, og 34-bussen forlenges tilsvarende. Som bonus blir vi kvitt den skumle endeholdeplasse n ved skolen.
(jf. også ekebergskrenten.no/.../832512)

* det må bli salongfeigh å dele busslinjer i a og b — til fordel for nedlegging av andre busslinjer
— eksempel fra mitt område: 34-bussen kan deles i a og b ved Ekeberg camping, der 34 og 74 i dag går hver sin vei. Det vil si at 34b kan erstatte 74 (74 legges ned).

* det er nødvendig med flere tverrgående bussforbindelse r. Dette vil avlaste de sentrumsrettede linjene slik at det blir mer plass for dem som MÅ via sentrum — uten å bombe sentrum med busser.
— eksempel fra mitt område: en tverrgående bussforbindelse Grorudbanen — Holtet — Nedre Bekkelaget vil være viktig for å avlaste indre del av den overbelastede sørkorridoren.

You have no rights to post comments