Miljø og kollektivtrafikk

Kjøp av nye trikker trekker ut

Kjøp av nye trikker trekker ut

"Kollektivtrafikken i Oslo står foran store utfordringer i kommende år. En av utfordringene er kjøp av nye trikker i Oslo. Etter lang tids diskusjon om det var Sporveien, Ruter eller Oslo Vognselskap som skulle ha ansvaret for innkjøpet ble det enighet - trodde man!

Oslo Sporveiers Arbeiderforening har hele tiden ment at nye trikker måtte følge samme prosess som innkjøpet av MX 3000. De som skal bruke de nye trikkene som framtidens arbeidsplass må delta i prosessen. Da får vi de beste trikkene og alle vil få et eierskap til de nye vognene.

Oslo Vognselskap vil ha omkamp. Prosessen har blitt forsinket på grunn av Oslo Vognselskap sin opptreden i Rådhuset. Oslo Vognselskap er også en propp i systemet på andre områder og samferdselsbyråden bør stille seg spørsmål om dette selskapet har livets rett. Det er millioner og spare ved å legge selskapet under Sporveien!," mener Rune Aasen, leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening og hovedtillitsvalgt for de ansatte i Sporveien.