Miljø og kollektivtrafikk

Noe må gjøres med E6 i Groruddalen: Lokk eller tunnel nå!

Noe må gjøres med E6 i Groruddalen!

Dette er det materielle krav til Oslo bystyre i et innbyggerinitiativ.

Som det heter:

"Vi krever en utredning om hvor vidt og hvordan veien kan legges i tunell. Hver dag kjører rundt vel 100 000 kjøretøyer på E6, vel 7 km gjennom Alna bydel i Groruddalen. Tusenvis av mennesker blir plaget av høye støynivåer, og de fleste av de nesten 50 000 innbyggerne i bydelen er berørt av støy fra E6. E6 med sine 8 felt skjærer i gjennom dalen og danner en stor barriere mellom ulike deler av bydelen. E6 i dalen innbyr ikke til framtidsoptimisme for bolig- og stedsutvikling . Motorveien bidrar dessuten til alvorlig luftforurensing. Prognosene tilsier 120 000 kjøretøyer i døgnet i 2020.

I Norge er vi svært gode på å bygge lange tunneler. Det finnes 50 veituneller som er lengre enn 4 km lange, den lengste er 24 km. Men i Groruddalen skjer det nærmest ingen ting. Støyen og de andre problemene dagens E6 fører med seg, påvirker nærmiljøet vårt i en svært negativ retning. I en tid hvor en ser at befolkningstallet i Oslo forventes å øke kraftig, må Groruddalen utvikles i en miljøvennlig retning slik at det blir attraktivt å bygge og bo her.

Vi som signerer dette oppropet krever at bystyret i Oslo kommune sørger for at kommunen sammen med statlige myndigheter, senest i 2016, starter en utredning av en tunell-løsning for E6 fra Teisen til kommunegrensa mot Lørenskog/Skedsmo. En slik utredning må se på ulike former for trafikkavvikling der tunelløsninger og trafikksikkerhet, samt potensialet for byutvikling i lys av frigjorte arealer der E6 ligger i dag og med tilhørende områder. Det er viktig å innhente kunnskap fra andre land med hensyn til slike problemstillinger.

Det er helt nødvendig å redusere støy- og luftforurensing og skape bedre bomiljøer for menneskene som lever i Alna bydel i dag og i framtida. Derfor vil vi ha tunell-kravet på dagsorden"

Jeg oppfordrer deg til - dersom du bor i Oslo - å underskrive på dette kravet.

Kommentarer   

#1 Knut 02-11-2014 21:07
I en tidlig rapport fra Statens vegvesen sier de «Tunnel og eller lokk kan ikke anbefales på E6 gjennom Groruddalen, da dette er den mest trafikkerte vei i Norge».

Rene ord for penga dette !
#2 Thomas Remme 05-11-2014 21:21
Støyforurensing er nok undervurdert av mange.

Støy kan gi økt stress, selv om den er relativt lav. Det er først når man ute i naturen opplever "rene lyder" - og skikkelig stillhet - at det går opp for oss hvor mye lydforurensing vi omgis av.

scientificamerican.com/.../...

You have no rights to post comments