Miljø og kollektivtrafikk

KS sin samferdselsstrategi: Gjennomslag for forslag

KS sin samferdselsstrategi: Gjennomslag for forslag

Jeg spurte mine bloggfølgere om kommentarer og innspill til hva som bør være KS, og dermed kommunesektorens, samferdselsstrategi for de neste 3 år. Det kom mange, grundige og gode innspill. Jeg prioriterte å fremme 5 av disse innspillene i hovedstyrets møte.

Disse 3 forslagene ble vedtatt av KS-hovedstyret:

-  Aktivt fremme lav- og nullutslippsløsninger. (vedtatt mot Fr.Ps stemmer)

-  Evaluere erfaring med konkurranseutsetting av lokal kollektivtrafikk. (enstemmig vedtatt)

-  Ulike holdningskampanjer for økt kollektivbruk der forsøk med prisreduksjon og gratistilbud i bestemte tidsperioder kan inngå. (vedtatt med stemmene fra Ap, SV, Sp, V, mens H, Fr.P og Kr.F stemte i mot)

Disse 2 forslagene ble derimot ikke vedtatt:

-  Kommunesektorens bidrag til å nå målet om nullvekst i personbiltrafikken utløser statlige virkemidler som kobles til krav om restriksjoner på bilbruk. (fikk kun støtte fra Ap og SV, mens H, V, Fr.P, Kr.F og Sp stemte i mot)

-  For å nå nullvekstsmålet for personbiltrafikken må statlig finansiering baseres på at vegsystemet i de store byområdene ikke legger opp til kapasitetsvekst. (fikk kun støtte fra V og SV, mens Ap, H, Fr.P, Kr.F og Sp stemte i mot)

Det er fortsatt en viktig jobb å gjøre for å få erkjennelse på at for at skal vi nå det nasjonale målet om nullvekst for personbiltrafikk må man i de store byene satse offensivt på kollektivtrafikk samtidig som man har restriksjoner på bilbruk og ikke legger opp til kapasitetsvekst i vegsystemet.