Miljø og kollektivtrafikk

Ønsker råd: Hva gjør vi med Finnmarksgata?

SV ønsker råd fra innbyggerne.

I Tøyen-avtalen mellom SV og byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti heter det blant annet: "For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammehengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata ved at gata stenges for all biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre etableres et grøntlokk over samme område. I påvente av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor Staten et forsøk med stengning av Finnmarksgata slik at bare busser kan passere."

Over noen måneder har vi hatt stengning av Finnmarksgata, og hvor kun bussen har sloppet igjennom. Bymiljøetaten har evaluert konsekvensen av at Finnmarkgata på Tøyen ble stengt før sommeren. Bymiljøetaten mener ulempene er større enn fordelene, og anbefaler at Finnmarkgata blir gjenåpnet for trafikk. Etaten mener gaten bør gjenåpnes så fort prøveperioden er ute i begynnelsen av desember.

Målet er tydelig: "For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammehengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata." Stengning kunne være et virkemiddel, som nå er prøvd. Trolig kan Bymiljøeetatens konklusjon være riktig. I så fall har bystyreflertallets partier forpliktet seg gjennom denne formulering: " Dersom det ikke lar seg gjøre etableres et grøntlokk over samme område."

SV ønsker råd. Hva anbefaler du?

Kommentarer   

+3 #31 Aino Lundberg 13-11-2014 07:31
Flest mulig privatbiler ut av byn! I Oslo kan man gå langt mer radikalt til verks enn å stenge en gate. Det er rushtrafikk 5-6 timer i døgnet. Alle som ikke bor inne i byen - parkere i utkanten i svære parkeringsbygg/ områder. Shuttle / trikk hvert 3 minutt. Bot for å kjøre inn. Sånn. Så kanman pynte med grønt i en temmelig bildempet by. Og Oslobeboere bør også bruke de samme shuttlesystemen e.
0 #32 Trude Trold 13-11-2014 20:13
Argumentene om at det ble mer trafikk ved skolene er viktige og vanskelig å si noe imot. Men jeg har nytt godt av lite trafikk (noen kjører likevel), spesielt som syklist på de smale sykkelfeltene, men også på mine mange turer med hunden i parken. Hva med en såkalt 2+ vei? Dvs at det må være minst to personer i kjøretøyet. Lag gjerne veien bredere også, sånn at vi kan få bredere sykkelfelt. Og store bruer/lokk over deler av veien, både med gress og asfalt, så det går fint å rulle/trille/sy kle samt å rusle på mykt underlag.
+1 #33 Ole 13-11-2014 20:30
Gata burde holdes stengt. Lufta på Tøyen har blitt bedre og det er lettere for fotgjengere og syklister å krysse Kjølberggata.

Trafikken som helhet er redusert, trolig fordi gjennomganstraf ikken er flytta til andre veier eller har bortfalt helt (flere går og sykler).

Argumentasjonen om trygghet for å gå der på kveldstid kjøper jeg ikke.Ingen ville bygge en vei gjennom Frognerparken for å bedre tryggheten.

Forøvrig burde Finnmarksgata gjøres smalete og mer "parkmessig". Hvordan er skiltingen gjort om i byen forøvrig for å rute biler bort fra Tøyen?
+3 #34 Olav Torvund 03-12-2014 09:40
Så lenge Oslo har et system med ringveier, er det vanskelig å stenge Finnmarksgata. Da blir det bare et spørsmål om hvem som skal overta biltrafikken. Det bør generelt føres en politikk med det klare mål å redusere biltrafikken i byen, noe dagens byråd ikke gjør. At økningen skal tas kollektivt, med sykkel og gange betyr at man aksepterer status quo, som er for lite ambisiøst.

For meg virker det som et bedre grep å strupe biltrafikken i Økernveien, hele veien fra Økern til Tøyen. Videre redusere Nylandsveien, Lakkegt og Vahlsgt til to kjørefelt, begrense biltrafikk og legge til rette for sykkel. Det vil kanskje ikke hjelpe så mye i Finnmarksgt direkte, men bør bidra til å redusere gjennomkjøringe n gjennom Tøyen og mate mindre trafikk inn i Bjørvika.
+1 #35 Sindre Vik 03-12-2014 10:28
Målformuleringe n i Tøyenavtalen er god! Det ville vært fantastisk (og ikke så rent lite lekkert) å ha et sammenhengende parkdrag fra botanisk hage til Tøyenbadet. Men det blir ikke sammenhengende når veien er der - med eller uten biler. Og så er den delen av ringveien, en av byens hovedferdselsår er, en godt utformet gate, med separate fortau og med plass til både bil og sykkel. Den aller beste løsningen, etter min mening, blir også den dyreste - grav ned Finnmarksgata slik at bilene går i tunnel med skikkelig ventilasjonssys tem, anlegg sammenhengende parkdrag med fine og funksjonelle gang og sykkelstier. Det koster, det er det ikke tvil om, men det er den beste løsningen.
0 #36 Laila Tønder 03-12-2014 10:59
Jeg mener stengingen må oppheves, selv om jeg bor midt i den deilig stillheten og friske lufta vi har kunnet nyte en stund. Grunnen er at presset er økt rundt tre barneskoler i nabolaget, kan ikke gå på akkord med sikkerheten og følelse av trygghet for unga, kjenner jeg. De som allikevel "tar rennafart" og kjører igjennom sperringen representerer på mange måter en ny fare. De er jo ikke forventet! Snikkjørerne ser ut til å leve med den villfarelsen at bare de gasser på så er de nesten ikke inne på forbudt kjørestrekning, heller. Sukk. Men det der grønne lokket vil jeg gjerne ha, altså! Jobb for det :)
0 #37 a-jay 04-12-2014 08:13
Det har jo lenge versert planer om å bygge ny Gjøvikbane via Groruddalen. Hvis dette noensinne blir en realitet kan dagens Gjøvikbane-tras e mellom Grensenveien og Økernveien gjøres om til ny trase for Ring 2, og Finnmarksgata kan dermed stenges for godt.

En annen mulighet som åpner seg ved omlegging av Gjøvikbanen er ny super-sykkeltra se mellom Storo og Kjelsås.
0 #38 Karl martin 25-12-2014 12:49
Nå må bilistene våkne
Jeg har vel ikke lest ett innlegg som forsvarer bilistenes behov for å komme seg frem.
For meg er det ubegripelig at noen kan finne på å stenge en hovedvei - ring 2 for å presse bilistene over på andre veier. Jeg har selv kjørt omveien forbi 4 skoler, som tok meg i snitt 7-8 min. Dette er utenom rushtid, på vei til kunde, eller hente varer. Det betyr dyrere regning til sluttkunde som kan være deg.
Med tanke på at oslo skal øke med 2-300000 innbyggere, burde ikke veiene stenges, men gjøres bedre. Den nevnte delen av finnmarksgata burde legges under bakken og videreføres i tunnel mot vålerengtunnell en. Dette er et tiltak for å møte den økende trafikken som følge av at politikerne skal øke oslos befolkning.
Andre tiltak for å bedre veinettet - tunnel fra tveita til ulsrud. - av og påkjøring langs tidligere smartclub på alnabru. -E6 sørfra burde ha egen bro over ryenkrysset med retning ned i ekebergtunnelle n for å avlaste ryenkrysset. Bussen burde ha busslomme ved esso ryenkrysset, slik at bakenforstående biler ikke låser rundkjøringen.
-rundkjøring som et lokk over ring 3 ved brynsenteret.
Enhver byutvikling må ta hensyn til at bilene er kommet for å bli. De er jo helt fantastiske til å frakte varer med. Jeg husker i gamle dager når finnmarksgaten var 4 felt. Da tok jeg trikken for å komme til kundene. Men det fungerer ikke i dagens samfunn. Med svette og verktøykasse på trikken. Så om politikerne vellger å stenge veier og parkeringsplass er, må jeg nok legge ned virksomheten. Så får innbygerne i oslo kjøpe sine ting på ikea og frakte det hjem på bussen.

Jeg har tidligere prøvd å tipse statens vegvesen om rundkjøringen ved brynsenteret, uten respons. Etter purring på om det var mottatt, fikk jeg svar at det var sendt en annen i systemet.

Når man kjører forbi bygget til statens vegvesen ved brynseng, får man inntrykk av at det jobber mange med å planlegge ( 500 kontorer?)
Men hva satser oslo kommune på utdanning av de som skal bygge veier ? De garantere for 1 plass på skedsmo v.g.s. På anleggslinjen, fordi de ikke har linje i oslo. Fremtiden for oslos veier ser dårlig ut med kun 1 person pr. År utdannet til å kjøre gravemaskin, asfaltmaskin og andre ting som har med annlegg å gjøre.

Min oppfordring til politikerne før valget i høst blir derfor:
-Sats på veibygging slik at innbyggerne i byen kan trives og få utført jobben sin. Og ikke steng veier som fungerer, slik at vi som velgere må slippe ut eksosen vår hos andre velgere.
-opprett en nettside som bilister kan tipse om gode prosjekter. Dette ble gjort for syklistene med mange god innspill på hvor man burde satse
0 #39 Tove Stenersen 31-12-2014 08:10
Det har vært noen eksperimenter i Holland? med gater der alle deler samme kjørefelt, men feltet er fylt med så mange hindre at biler må kjøre sikksakk og derved ikke kan kjøre fortere enn 30. Dvs plante trær og sette opp benker eller hva vet jeg på en slik måte at det går an å kjøre der, men sakte, så kan man gå og sykle og leke samme sted. Da kan bussen fortsatt gå der, og det vil bråke mindre. Men det vil jo ta litt tid for bussen å komme seg gjennom, da.

Legg til kommentar