Miljø og kollektivtrafikk

Ønsker råd: Hva gjør vi med Finnmarksgata?

SV ønsker råd fra innbyggerne.

I Tøyen-avtalen mellom SV og byrådspartiene Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti heter det blant annet: "For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammehengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata ved at gata stenges for all biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre etableres et grøntlokk over samme område. I påvente av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor Staten et forsøk med stengning av Finnmarksgata slik at bare busser kan passere."

Over noen måneder har vi hatt stengning av Finnmarksgata, og hvor kun bussen har sloppet igjennom. Bymiljøetaten har evaluert konsekvensen av at Finnmarkgata på Tøyen ble stengt før sommeren. Bymiljøetaten mener ulempene er større enn fordelene, og anbefaler at Finnmarkgata blir gjenåpnet for trafikk. Etaten mener gaten bør gjenåpnes så fort prøveperioden er ute i begynnelsen av desember.

Målet er tydelig: "For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammehengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgata." Stengning kunne være et virkemiddel, som nå er prøvd. Trolig kan Bymiljøeetatens konklusjon være riktig. I så fall har bystyreflertallets partier forpliktet seg gjennom denne formulering: " Dersom det ikke lar seg gjøre etableres et grøntlokk over samme område."

SV ønsker råd. Hva anbefaler du?