Miljø og kollektivtrafikk

Miljøbyen Oslo

"Gjennom politisk vilje og gjennom at vi bruker stemmeretten ved lokalvalget kan hovedstaden bli en internasjonal foregangsregion også i virkeligheten, ikke bare på papiret. Oslo kan bli Europas mest miljøvennlige by!” skriver Oslo Natur og Ungdom i sitt utmerkede hefte "Miljøbyen Oslo".

Og de kommer med friske, men gjennomtenkte forslag, f.eks. når det gjelder parkeringsrestriksjoner:

- Omdisponere alle parkeringsplasser innenfor Ring 1 til grønne arealer, sykkelstier eller områder for fortetting
- Istedenfor å pålegge utbyggere å bygge parkeringsplasser i forbindelse med utbyggingsprosjekter, kan de heller tilby månedskort fremfor parkeringsplasser.
- Høyere parkeringsavgifter


Les heftet (pdf-format)


Legg til kommentar