Miljø og kollektivtrafikk

Tiltak mot privatbil gir vekst for kollektivtrafikk

Passasjertallene for buss, tog, trikk og T-bane kan økes med formidable 20 til 40 prosent, og det uten at kollektivselskapene får én krone ekstra i tilskudd. Dette er en av konklusjonene i en ny rapport som Vegdirektoratet vil motta i august. I rapporten pekes det på to metoder for å få en gigantvekst i antallet kollektivreiser, primært i byområdene:

  • Bedre tilrettelegging for kollektivtransporten.
  • Flere restriksjoner i bilbruken.

Les mer i Dagsavisen


Legg til kommentar