Miljø og kollektivtrafikk

Alnabru: Skal folk måtte holde seg innendørs?

Hvor lenge kan bystyrets politiske flertall, og Høyre/Fr.P-byrådet, akseptere at innbyggere i denne byen må holde seg innendørs? Når er flertallet villig til å sette inn nødvendige miljøtiltak? spør bystyremedlem Ivar Johansen.

Jeg får daglig e-postmeldinger fra kommunens helsevernetat om luftkvaliteten i Oslo.

Dagens melding for mitt nærområde; Alnabru, er:

”Luftkvalitet for Alnabru:

Tilstand: Mye forurensing

Helseeffekt: Allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser bør unngå opphold utendørs i mye forurensede områder.

Anbefaling: Sensitive personer bør begrense oppholdstiden utendørs i utsatt område.

-Dataene er basert på målinger i Oslo

- Statens vegvesen og Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune er ansvarlig for målingene.
- Tjenesten leveres i samarbeid med Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Storm Weather Center - Les mer på
www.luftkvalitet.info/oslo

Slike meldinger har kommet tett som haggel i det siste.

Luftforurensning er et viktig helse- og miljøproblem i Oslo, særlig om vinteren. Nå foreligger også årsrapporten for 2006, og som derfor viser status ved inngangen til dette året.

Som beboer i Alna bydel bekymrer det meg naturligvis at målestasjonen på Alnabru i fjor hadde flere overskridelser av grenseverdien for svevestøv enn det som er tillatt, og at helsemyndighetene flere ganger i fjor måtte gå ut med advarsel om at allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser burde unngå opphold utendørs.

Det er også grunn til bekymring at konsentrasjonene av nitrogendioksyd øker eller holder seg stabile i hele byen.

Hvor lenge kan bystyrets politiske flertall, og Høyre/Fr.P-byrådet, akseptere at innbyggere i denne byen må holde seg innendørs? Når er flertallet villig til å sette inn nødvendige miljøtiltak?

(Akers Avis 20. april 2007)


Legg til kommentar