Miljø og kollektivtrafikk

Tipunktsplan for reduserte klimautslipp i Oslo

Klimaproblemet er vår tids største utfordring. Endringene vi står overfor, og som vi nå for alvor begynner å oppleve konsekvensene av, krever at alle tar ansvar for å redusere sine egne klimautslipp. Norge har ratifisert Kyoto avtalen, og er dermed bundet til ikke å øke våre utslipp ut over 1% fra 1990 nivå. Så langt har utslippene økt med over 9%.

Det er nødvendig at kommunen viser handlekraft for å redusere utslipp av klimagasser fra egen virksomhet. Ivar Johansen har derfor tatt initiativ - i samarbeid med 4 andre av SVs bystyremedlemmer - til at Oslo bystyre vedtar en 10-punktsplan for reduserte klimautslipp, slik at kommunen tar første skritt i omstilling med mål at kommunen skal redusere egne klimautslipp med 10% i en løpet av 2009.

Les forslaget
Les Aftenpostens omtale av forslaget
Les: Norge er klimaversting
Les om klima på Natur og Ungdoms sider
Les: Dette skjer med klimaet
Les: Slik påvirkes Norge
Les: Utslippene må ned med 50 %


Legg til kommentar