Miljø og kollektivtrafikk

Oslo-lufta tar liv

Forskere slår nå entydig fast: lufta i Oslo tar liv. Svevestøv skaper betennelser i allerede syke lunger. Folk puster inn forurensningen gjennom nesen, og partiklene beveger seg opp i hjernen, eller de forflytter seg gjennom blodet og ut i kroppen.

Nå kommer flere dieselbiler på veiene og gir mer skadelig svevestøv i lufta. Norsk miljøpolitikk er så opptatt av å bremse klimautslippene at man heller tar livet av gamle og syke mennesker som bor langs de mest trafikkerte veiene i Oslo, hevdes det i en kommentar i Dagsavisen.

Les: Lufta over Oslo tar liv
Les: Politikk som dreper
Les: - Det snører seg sammen i brystet
Les: Slik tar luftforurensningen liv
Les: Helsefarlig diesel
Les Aftenposten: Diesel gift for byluft
Les: Ber om hjelp til å rense Oslo-lufta
Les: Sats kollektivt, kutt biler
Les: Europa struper diselbruken

Legg til kommentar