Miljø og kollektivtrafikk

Mindre olje og mer fornybar energi

Byrådet vedtok i desember i fjor at byrådet skal "utrede en egen plan om utfasing av bruk av olje og andre fossile brennstoff i forbrenningsanleggene."

"Bruken av støttebrennere ved energigjenvinningsanleggene begrunnet i et krav fra miljømyndighetene om at det skal være en stabil temperatur i ovnene på 850 – 900 ºC. Ut i fra dette kravet kan jeg vanskelig se at bruken av olje, som ligger på ca 1 % av energiforbruket, kan fases ut ved energigjenvinningsanleggene," skriver byråd Myhre til bystyret.

Men dette er jo ikke hele sannheten. For en ting er at det ikke står oljefyrer på selve forbrenningsanlegget, men det står oljefyrer på Skøyen, i Nedre Slottsgate og en rekke andre steder langs fjernvarmenettet. Disse går som spisslast om vinteren, og står sikkert for 20 prosent av den totale energiproduksjonen.  Der er nok ikke uproblematisk å bytte ut disse oljekjelene med fornybar energi, men byråden bør være villig til å gå tettere inn i dette.

Les byrådens notat


Legg til kommentar