Miljø og kollektivtrafikk

Groruddalen: En rask utvikling - men er den til det beste?

Groruddalen: En rask utvikling - men er den til det beste?

Vi har en rask befolkningsvekst i Groruddalen, er den til det beste? spør Geirmund Jor. Et av eksemplene hans er trafikken:

"Med flere folk øker transportbehovet. Overalt i dalen stamper biler og busser på få og trange veier, vi greier ikke å gjøre skoleveiene våre trygge, og kollektivtrafikken har alt for liten kapasitet.

Rett skal være rett, noe blir gjort, men ikke nok. Om ca et år åpner t-banestrekket mellom Økern og Sinsen. Den vil avlaste sentrumstunnelen og øke den samla kapasiteten for begge t-banelinjene i dalen. Problemet ligger i sentrumstunnelen. Den er full og kan ikke ta flere t-baner; kanskje en til i timen hvis vi alle er kjappe av og på og slipper dem som skal av ut først, men det blir peanøtter.

Tiltaket som må til, er en ny sentrumstunnel, men den blir dyr. Det holder ikke å prate om de gode tiltakene, man må sette av penger. Da blir det mindre til andre tiltak. Derfor kvier byrådet seg, det kommer ikke noe vedtak om ny tunnel, selv om alle vet at vi må bygge den. Sommelet kommer til å koste oss dyrt," skriver Geirmund Jor, SVs medlem av bydelsutvalg Bjerke, blant annet.

Men han skriver også om trikk, skoler, idrettshall, Marka, og ikke minst: lokalsykehus. Les hele hans innspill nedenfor, og skriv gjerne synspunkter i kommentarfeltet.

 

Groruddalen: En rask utvikling – men er den til det beste?

Av Geirmund Jor, medlem av bydelsutvalg Bjerke (SV)

OK, la meg likegodt innrømme det. Det var jeg som tente på jordet på Haugenstua gård. Det fantes nesten ikke biler og dalen var dekket av jorder og bondegårder, med små og store boligområder spredd rundt. Det var tidlig på 60-tallet. Siden da har det vært en rivende utvikling.

Det må være lov å stoppe opp å spørre: Har vi egentlig kontroll på alt sammen? Vi blir fort flere her i Groruddalen, befolkningen øker. Det er bra, men det har noen sider som ikke er så bra. Med flere folk øker transportbehovet. Overalt i dalen stamper biler og busser på få og trange veier, vi greier ikke å gjøre skoleveiene våre trygge, og kollektivtrafikken har alt for liten kapasitet.

Rett skal være rett, noe blir gjort, men ikke nok. Om ca et år åpner t-banestrekket mellom Økern og Sinsen. Den vil avlaste sentrumstunnelen og øke den samla kapasiteten for begge t-banelinjene i dalen. Problemet ligger i sentrumstunnelen. Den er full og kan ikke ta flere t-baner; kanskje en til i timen hvis vi alle er kjappe av og på og slipper dem som skal av ut først, men det blir peanøtter.

Tiltaket som må til, er en ny sentrumstunnel, men den blir dyr. Det holder ikke å prate om de gode tiltakene, man må sette av penger. Da blir det mindre til andre tiltak. Derfor kvier byrådet seg, det kommer ikke noe vedtak om ny tunnel, selv om alle vet at vi må bygge den. Sommelet kommer til å koste oss dyrt.

Planene for trikk til Tonsenhagen, er nå mer eller mindre klare, men fortsatt er det ti år til byggestart. Det er for lenge. I dag står det en kø av busser som i rushtida går hvert 3. minutt. De stenger for hverandre og er ofte overfylte. En moderne, støysvak trikk vil ha bedre kapasitet per avgang, utnytte linjenettet bedre og gi en mer behagelig reise.

Den kraftige veksten befolkningen betyr selvsagt at det blir mange flere unger. Flott! Byrådet har satt i gang en ganske voldsom bygging av nye skoler og utvidelse av eksisterende. La oss håpe at det bygges fort nok, slik at alle barna får plass på en god skole med trygg skolevei og ikke langt fra der de bor, når første skoledag kommer. Men unger skal ikke bare gå på skole, de skal leike og ha det gøy. Til det trenger de godt tilrettelagte områder der de kan utfolde seg. Der har ikke byrådet nede i Rådhuset noe å være stolt over.

Det er sikkert ti år siden jeg jublet sammen med resten av idrettslaget over at nå skulle endelig flerbrukshallen på Årvoll komme. Akers Avis/Groruddalen dekket den glade nyheten. Nå er det igjen snakk om at hallen skal bygges, at det konkrete prosjektarbeidet skal vare over i år og at selve byggingen skal begynne neste år og hallen stå ferdig i 2017. Vel, jeg tror det når jeg ser det. Årvoll er ikke det eneste området med slitne og alt for få arenaer for fysisk aktivitet rundt i dalen.

Oslo kommune og det blå byrådet skulle gjort mye mer for å legge til rette for idretten i Groruddalen. I stedet foreslår de å opprette det de kaller aktivitetssoner i marka. Her skal det være rom for at både barn og voksne utfolder seg og er aktive i naturen. Problemet er bare at der er akkurat det folk gjør i randsonen av marka. Vi går på ski, lufter bikkjer, leker med ungene våre, leiter etter salamander og andre spennende dyr. Vi trenger ikke lage soner for å få til det. I verste fall kan de bidra til å svekke beskyttelsen av marka. Tvert imot, vi støtter forslag om et landskapsvernområde i Lillomarka og et spesielt vern av det som gjerne kalles eventyrskoger.

Vi i Oslo SV er opptatt av at alle skal være trygge på at de får rask og god hjelp når de blir syke. Når vi ser at både Ullevål og Ahus er fullstendig sprengt, mens befolkningen bare øker, må vi gjøre noe med det. Svaret kan godt ligge på Aker sykehus. Det var galskap å overføre store deler av Groruddalens befolkning fra Aker til Ahus over natta i 2011. Det vil være like galt å gjøre det samme, bare med motsatt fortegn om et år eller to ved å si at Aker på nytt skal dekke alle sykehusfunksjoner for Groruddalen fra en dag til en annen.

Det vil dessuten være dumt å legge ned all den spennende aktiviteten som i dag foregår på Aker. Der er det blant annet tilbud som omfatter rehabilitering, dagkirurgi, geriatri og migrasjonshelse. Sunnaas har virksomhet der, det er legevakt og det er en kommunal akutt døgnenhet med stadig flere senger. Samhandlingsarena Aker fungerer. Men Aker sykehus har en stor tomt, en tomt som byrådet riktig nok har foreslått å selge opp til halvparten av, men den er stor. Det er god plass til et nytt sykehus som kan ta over deler av det tilbudet Ahus i dag har, uten å fordrive de viktige tilbudene som er etablert der i dag. Vi må ta inn over oss at befolkningen vil vokse kraftig, og at det sykehustilbudet vi har i dag, allerede har for liten kapasitet.

(også trykket i Akers Avis)

Kommentarer   

0 #1 Håvard Pedersen 31-01-2015 09:16
Svært godt skrevet, Geirmund.
0 #2 Nils Johnsen 31-01-2015 09:51
Bybane og T-bane er de beste investeringene vi kan gjøre om vi ønsker fremkommelige byer, færre ulykker og bedre byluft.
0 #3 Jan Ivar Pettersen 07-02-2015 11:57
"Alle" jubler for Lørenbanen. Ingen gråter for at antall avganger direkte ned til sentrum halveres og vi sitter igjen med kvartersruter. Omveien via Løren og Storo når du skal til Jernbanetorget gir deg 11 minutters økt reisetid. Dette kan ikke gi annet enn stappfulle "hovedbaner" ned til sentrum.

Og trikken da - som forsinker en forlengelse av 31-bussen og 31E til Linderud T da Ruter bare har laget reguleringsplan med endebutt i skolegården til Tonsenhagen skole. Nei, byråden bør sende planen i retur med instruks til Ruter om å regulere trikken helt fram til Linderud T hvis den først skal reguleres. Husk at også Krigsskolen trenger tilknytning til T-banenettet med bedret busstilbud ned til Linderud T når den bygges ut.

Med 31-buss helt til Linderud T kan de reisende fra Årvoll/Tonsenha gen reise mot strømmen når de skal til sentrum.

La ikke trikken forsinke utviklingen av Sinsen T til knutepunkt. La ikke trikken forsinke Linderud T som ny endeholdeplass for 31-bussen.

Med forlenget 31-buss får man også løst trafikkprobleme t ved Tonsenhagen skole.

Som nevnt så halveres antall avganger direkte ned til sentrum når Lørenbanen åpner. En del vil da heller bruke 301/321 når de skal ned til sentrum.

Det er bare så synd at trasèomlegginge n hvor Ruter fjernet holdeplassene nedenfor Carl Berners plass gjør at disse bussene ikke kan brukes som direkterute til Brugata.

Disse bussene vil frakte passasjerene langs RV4 raskere til sentrum enn T-banen via Storo vil gjøre. Gi de holdeplassene i Brugata og ved Byporten tilbake og passasjerene langs RV4 får et alternativ til en stappfull T-bane i 2016.

Legg til kommentar