Miljø og kollektivtrafikk

Luftforurensning: Ingen strakstiltak for vinteren

Samferdselsminister Torild Skogsholm (V) oppfordrer Oslo kommune til å innføre gratis eller billigere kollektivreiser på dager med høy forurensning. - Vi mener gratis eller billigere kollektivreiser er en god idé. Vi skulle ønske at Oslo gjør alt som står i deres makt for at flere skal sette fra seg bilen, sier politisk rådgiver Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet. Men byråd Peter N. Myhre i Fr.P./Høyre-byrådet sier disse tiltakene er helt umulig å gjennomføre nå, og at de ikke er diskutert i kommunen. - Det er mulig å innføre om et par år når vi har fått innført elektronisk betalingssystem. Vi har ingen strakstiltak for denne vinteren, sier Myhre til VG.

"Vi har ingen strakstiltak for denne vinteren", sier han altså. Dette på tross av at bystyret allerede i 1998 ga pålegg til det daværende Høyre/Venstre/Kristelig Folkeparti-byrådet om å forberede strakstiltak.

Les mer i VG
Les bystyrevedtakene fra 1998