Miljø og kollektivtrafikk

Ny E18 klart i strid med Klimaforliket: Eksospakke 3 bør bli en klimapakke

Ny E18 klart i strid med Klimaforliket: Eksospakke 3 bør bli en klimapakke

Stortingsflertallet taler med to tunger: Først i Klimaforliket og senest i Nasjonal Transportplan, er det presisert at all vekst i persontrafikken inn mot de store byene skal skje med kollektiv, sykkel eller gange. Men samtidig ga det samme stortingsflertallet senest i juni klarsignal - og bekreftet igjen like før jul - til en av de feteste eksospakkene (veisystemene) i Norges-historien: ny E18 mellom Asker og Oslo med inntil 14 kjørefelt.

Kollektivselskapet Ruter har synliggjort at det mangler 30 milliarder kroner til kollektivtransporten i Oslo og Akershus i neste tiårsperiode, for at målet om nullvekst i personbiltrafikken skal kunne innfris. Vi må bruke penger på å bygge både Fornebubane og ny tog og t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Da får vi også god mulighet til å utvide banenettet mot A-hus og Lørenskog, og mot Bærum. Asker og Bærum kommuner må følge opp med å fortette langs banestrekningene, og sørge for at beboerne ikke er avhengige av bil i hverdagen.

Men dette blir jo galematias når stortingsflertallet ikke lar politikken henger sammen: Det vil koste 40 milliarder å realisere den planlagte ny E18 mellom Asker og Oslo med inntil 14 kjørefelt, som forutsatt både i Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan. Veiene inne i Oslo har allerede sprengt kapasitet, og kan ikke absorbere flere biler. Asker kommune argumenterer med at de trenger flere filer til bussene, men når bussene står i stampe inne i Oslo i rushtiden, sier det seg selv at det ikke er flere busser vi trenger for å frakte folk, det er tog og bane.

Mer vei betyr bare enda lenger kø. – Hovedproblemet er at man bygger mer veikapasitet, og det er dokumentert at det utløser mer biltrafikk. Bilturene starter og slutter jo ikke på E18, men begynner i garasjen og slutter på en parkeringsplass. Utbyggingen vil belaste hele Asker og Bærum, sier Aud Tennøy, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Ingen partier og politikere som stemmer for de gigantiske veiutbyggingene kan med troverdighet snakke om Klimaforliket og at "all vekst i persontrafikken inn mot de store byene skal skje med kollektiv, sykkel eller gange."

Kommentarer   

#1 Ole Kaaland 17-02-2015 07:30
Den nye Vestkorridoren vil fylle opp byen med biler det ikke er plass til.
#2 Knut Ansgar Brox 17-02-2015 07:32
Uten en aktiv by- og regionalpolitik k ender det med at eiendomsspekula ntene styrer landet. Flytter man diverse statsinstitusjo ner ut av Oslo, reduseres trafikken ut og inn av Oslo og behovet for flere kjørefelt fordufter. Også med tanke på beredskap og sikkerhet er det lite effektivt å konsentrere halve befolkningen i og omkring Oslo.
#3 Mads Sander 17-02-2015 07:49
Det er vel på tide å kaste litt lys på den formaningen om at all vekst i persontrafikken inn mot de store byene skal skje med kollektiv, sykkel eller gange. Enhver berfolkningsvek st i Akershus skal altså ikke medføre en eneste ny bil på veien inn mot Oslo. Det er jo FULLSTENDIG urealistisk innenfor dagens kultur og planlegging.

Og skal statsinstitusjo nene ut av byen kan man jo for eksempel begynne med fylkeskommunene s kontorer. Et merkelig signal at fylkeskontoret er plassert utenfor fylket...
7 min · Liker
#4 Helge Willassen 17-02-2015 08:23
Det ser nesten ut som om enkelte "høytsvevende"o g utvalgte personer som har vært med på å utforme og godta klimapakkene i vårt land og får med tvang gjennom avgifter folket til å velge kjøretøy og kjørestil som ikke passer for norske forhold i det heletatt-men selv flyr de jetmaskiner som pøser ut forurensning i tonnevis pr.time-er det reklamen eller idiotiet innen norsk miljøpolitikk eller er det for å fremme sin statue pga stormannsgalska p???jeg bare spør!!
#5 Kim Erlend Balder Bambusen 17-02-2015 09:17
Kollektivtransp ort i alle store byer bør bli mye bedre enn det er nå, det må gå like ofte buss hver eneste dag og samtidig må man skyve de dumme bilistene over på kollektivtrafik k. Det kan bli vanskelig å gjennomføre i praksis uten tvang.

Kollektivtransp ort selskapet i oslo som er ruter, har jo gjort en veldig god jobb hittil i motsetning til andre kollektivtransp ort selskaper rundt om i landet

You have no rights to post comments