Miljø og kollektivtrafikk

Sporveisansatte kritiske til byrådens "redningspakke" for trikken. - Rutetilbudet blir ikke bedre

Folk flest vil ikke merke noe til de 625 millionene som byråd Hilde Barstad har tilført Oslo Sporveier, mener de ansatte.  - Det eneste publikum  vil merke på rutetilbudet, er de åtte millionene som er satt av til å opprettholde trikkelinjen over Homansbyen, sier Stein Guldbrandsen, leder av Oslo Sporveiers arbeiderforening. Han er ikke imponert over millionene fra byråd Hilde Barstad, og mener resten av beløpet er enten penger byråden har lovet tidligere eller flytting av beløp som kundene aldri vil merke noe til.


Les dokumentasjonen fra Sporveisarbeiderne