Miljø og kollektivtrafikk

E6 krever miljøtiltak: Tunnell eller lokk

E6 krever miljøtiltak: Tunnell eller lokk

Mer enn 300 innbyggere har sendt fram krav til Oslo bystyre om tiltak.

Hver dag kjører rundt vel 100 000 kjøretøyer på E6, vel 7 km gjennom Alna bydel i Groruddalen. Tusenvis av mennesker blir plaget av høye støynivåer, og de fleste av de nesten 50 000 innbyggerne i bydelen er berørt av støy fra E6. E6 med sine 8 felt skjærer i gjennom dalen og danner en stor barriere mellom ulike deler av bydelen. E6 i dalen innbyr ikke til framtidsoptimisme for bolig- og stedsutvikling . Motorveien bidrar dessuten til alvorlig luftforurensing. Prognosene tilsier 120 000 kjøretøyer i døgnet i 2020.

De som har signert oppropet krever at bystyret  sørger for at kommunen sammen med statlige myndigheter, senest i 2016, starter en utredning av en tunell-løsning for E6. Det er helt nødvendig å redusere støy- og luftforurensing og skape bedre bomiljøer for menneskene som lever i Alna bydel i dag og i framtida.

De fleste av bystyrepartiene har i sine programmer for kommende bystyreperiode forpliktet seg til en lokk eller tunnell-løsning. Ved behandling av dette innbyggerinitiativet får vi en første test på om dette er mer enn bare ord.

Kommentarer   

#1 Kjersti Lersbryggen 07-03-2015 15:59
Jeg har bodd i Lindebergvn. I snart 40 år. Jeg støtter oppropet. Det har blitt værre år for år. Nå bor jeg med utsikt til Holmenkollen og hører sus fra E6, spesielt i rushtiden. Tidligere bodde jeg litt lenger op mot "lilleskogen" og det var deilig og stille og jeg kjente skogduft når jeg luftet. Det kjenner jeg ikke "her nede", ca 100 m lenger ned. De som fortsatt bor lenger opp mot lilleskogen sier at de også hører sus fra E6. Det er klart det er helsefarlig med svevestøv fra E6. Jeg mener at tunnel måtte være det beste for oss beboere her på Lindeberg.
#2 Henrik Høie 12-03-2015 21:02
Foreslår at det lages et nytt opprop med langt større kapasitet.
Jeg ønsket å signere oppropet, men det var stengt.
Her på Lindeberg f.eks er det mange som nå er oppmerksomme på problematikken og det ble samlet inn mer enn 700 underskrifter mot en planlagt utbyggingssak på Lindeberg Nærsener, så vidt meg bekjent. Hovedfokus lå på støynivå.
Men - et veldig bra tiltak - vi er alle plaget av støy fra E6.. :-)

You have no rights to post comments