Miljø og kollektivtrafikk

E6 krever miljøtiltak: Tunnell eller lokk

E6 krever miljøtiltak: Tunnell eller lokk

Mer enn 300 innbyggere har sendt fram krav til Oslo bystyre om tiltak.

Hver dag kjører rundt vel 100 000 kjøretøyer på E6, vel 7 km gjennom Alna bydel i Groruddalen. Tusenvis av mennesker blir plaget av høye støynivåer, og de fleste av de nesten 50 000 innbyggerne i bydelen er berørt av støy fra E6. E6 med sine 8 felt skjærer i gjennom dalen og danner en stor barriere mellom ulike deler av bydelen. E6 i dalen innbyr ikke til framtidsoptimisme for bolig- og stedsutvikling . Motorveien bidrar dessuten til alvorlig luftforurensing. Prognosene tilsier 120 000 kjøretøyer i døgnet i 2020.

De som har signert oppropet krever at bystyret  sørger for at kommunen sammen med statlige myndigheter, senest i 2016, starter en utredning av en tunell-løsning for E6. Det er helt nødvendig å redusere støy- og luftforurensing og skape bedre bomiljøer for menneskene som lever i Alna bydel i dag og i framtida.

De fleste av bystyrepartiene har i sine programmer for kommende bystyreperiode forpliktet seg til en lokk eller tunnell-løsning. Ved behandling av dette innbyggerinitiativet får vi en første test på om dette er mer enn bare ord.