Miljø og kollektivtrafikk

Hemmelighold om nytt aksjeselskap: Noe som trengs å skjules?

Hemmelighold om nytt aksjeselskap: Noe som trengs å skjules?

Har byrådet en skjult agenda for Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg, en agenda som ikke tåler offentlighetens lys?

I bystyret 18. juni i fjor ga bystyrets borgerlige flertall byrådet denne fullmakten: "Bystyret gir byrådet fullmakt til å organisere hele eller deler av Energigjenvinningsetaten som et selvstendig aksjeselskap." Senere har byrådet sendt fram til bystyret for vedtak "Nye avtaler om varmeleveranse fra Energigjenvinningsetatens avfallsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud til Hafslund fjernvarmesystem".

Konkursen i det kommunale aksjeselskapet Oslo Vei gir grunnlag for å spørre seg om aksjeselskap er en egnet løsning for noe beredskaps- og sikkerhetsmessig så vitalt som energiforsyningen. Og: De ansatte erfarer at ved aksjeselskapsorganisering eller privatisering risikerer de å tape betydelig hva gjelder pensjon. Jeg har tatt opp en rekke av disse spørsmålene med byrådet. Men utrolig nok: Byrådet nekter å gi de nødvendige svar for behandlingen i bystyrets finanskomite, og senere bystyret. Byrådet skriver til finanskomiteen, som svar på spørsmål fra meg: "Denne saken gjelder nye avtaler mellom EGE og Hafslund om leveranse av varme til Hafslunds fjernvarmeanlegg, og ikke etablering av aksjeselskap. Byrådet vil (..) vurdere disse spørsmålene dersom/når byrådet vil etablere et eget aksjeselskap." Venstre-byråd Hallstein Bjercke begrunner dette i møte med finanskomiteen med at byrådet ikke har tatt standpunkt til hvorvidt det skal etableres et aksjeselskap. Men demokrati innebærer vel kanskje nettopp innsyn og debatt FØR beslutninger tas. I alle fall trodde jeg at det var partiet Venstres politikk.

I den avtalen bystyret er invitert til å vedta heter det allerede: "OK (Oslo kommune) ønsker å ha mulighet for en omorganisering av sitt eierskap til Avfallsenergianleggene, slik at HEA (Haraldrud), sorteringsanleggene og gassmotoranlegget på Grønmo fortsatt eies av OK direkte gjennom EGE (Energigjenvinningsetaten), mens KEA (Klemetsrud) vil bli eiet av et nytt aksjeselskap." Og allerede er det brukt mer enn en million kroner til private konsulenter for å utrede selskapsorganiseringen.

Byrådet vil for enhver pris hindre offentlighet debatt, og bystyrets innsyn, i prosessene rundt etablering av et aksjeselskap før vedtaket de facto er fattet. Dessverre gir dette grunnlag for å tro at det her er informasjon som er ubehagelig eller ikke tåler offentlighetens lys.