Miljø og kollektivtrafikk

Spennende økologisk bo-prosjekt i Mariholtveien i Østmarka

Spennende økologisk bo-prosjekt i Mariholtveien i Østmarka

Ungdommer har tatt i bruk kommunal eiendom som har stått tom i lang tid, men trues nå av utkastelse.

En gruppe miljøbevisste unge mennesker tok sommeren 2010 i bruk den gamle husmannsplassen Enga på Mariholtveien i Østmarka, et hus eid av Oslo kommune. Målet med bo-initiativet var å finne naturnære boløsninger, som gir mulighet for ungdom å kunne bo trygt over tid, og å legge grunnlag for etablering av et varig og stabilt naturmiljø, levende lokalsamfunn i samvær med økosystemet. Det kommunale huset hadde stått tomt i lengere tid. Tilstanden til husmannsplassen før ungdommene flyttet inn tilsier at stedet over lengre tid ikke var blitt tatt vare på. Området var fullstendig gjengrodd, og gammelt søppel, skrot og glass lå spredd over hele området. Huset hadde knuste vinduer, inngangsdøra var ulåst og det var tydelig at huset jevnlig ble brukt som nattely. Inne fant man brukerutstyr (sprøyter), og det var tegn til råte.

Ved å starte opp sitt økologiske boprosjekt på Enga bidrar de på en svært positiv måte i lokalsamfunnet. Ikke bare gjennom å gi et ansiktsløft til nærområdet, og vedlikehold av bygningen, men også formidle økologisk kultur til ungdom, naboer og turgåere. Jeg forstår at Bymiljøetaten nå ønsker å kaste ut ungdommene, og tar saken opp i bystyret. Jeg ber byrådet besvare dette spørsmålet:

1. Hvordan bedømmer/vurderer byrådet verdien av slike byøkologiske prosjekter?

2. Hvilke planer foreligger for denne eiendommen?

3. Kan byrådet bidra til at kommunen gir beboerne tilbud om leieavtale, basert på at husleie anses betalt ved at beboerne har ansvar for - og bekoster - vedlikehold av eiendommen, en eiendom som står på gul liste over vernede bygg?

Ungdommene beskriver sitt prosjekt slik:

"I dagens boligmarked er ungdom en spesielt utsatt gruppe. Det er vanskelig å slippe til uten økonomisk hjelp. Det å forme bo-kollektiver kan være et godt alternativ hvor man tar vare på hverandre, samtidig som det er lettere for en organisert gruppe å starte opp nye boprosjekter og får de nødvendige tiltakene gjennomført. Vi vil også vise ungdom at det er mulig å bo utenfor sentrum, og å bidra til lokalsamfunn uten at det medfører sosial isolasjon og høyblokker.

Ved å leve økologisk tar vi vare på området, miljøet og huset. Dette medfører å rydde opp avfall og rot, luke og beskjære det gjengrodde kulturlandskapet og sette i gang en økologisk grønnsakhage. Gjennom bosettelse av bokollektivet vårt har husmannsplassen fått engasjerte beboere som bryr seg om huset. Husmannsplassen Enga har over lengre tid manglet den oppmerksomheten som trengs for å sikre huset for framtiden. Mange ungdommer føler også at de ikke får den oppmerksomheten de trenger for å utvikle seg gjennom konkrete prosjekter som gir erfaring og mestringsfølelse. Økobo-prosjekter gir mulighet til ungdom å vise seg fram og å utvikle seg gjennom å restaurere og vedlikeholde hus og terreng. Dette setter også stopper for forfall av vernede bygg, og det sikrer kulturarven for fremtiden, på en bærekraftig og langsiktig måte, uten millionutgifter og krav om profitt.

Ved å starte opp vårt økologiske boprosjekt på Enga bidrar ønsket vi å bidra i lokalsamfunnet. Ikke bare gjennom å gi et ansiktsløft til nærområdet, men også formidle økologisk kultur til ungdom, naboer og turgåere. Med dette bidrar prosjektet vårt til et mere spennende og mangfoldig nærmiljø."