Miljø og kollektivtrafikk

Strøm til forvirring

De forvirrende diskusjonene omkring noe som i utgangspunktet er svært konkret, nemlig strømregninga, er avslørende. Først og fremst fordi de viser at liberalisering og markedsstyring ikke samtidig sikrer velferden. I overgangen til utvidet marked glemmes i altfor stor grad kostnadene til sikkerhet og trygghet, og fellesskapsutfordringene forvandles i et altfor stort omfang til individuelle problemer. Derfor vil noen politikere dele statens ekstrainntekter direkte ut til hver enkelt. Dette er den perverterte velferdspolitikk, skriver Dag Kullerud bl.a.

De forvirrende diskusjonene omkring noe som i utgangspunktet er svært konkret, nemlig strømregninga, er avslørende. Først og fremst fordi de viser at liberalisering og markedsstyring ikke samtidig sikrer velferden. I overgangen til utvidet marked glemmes i altfor stor grad kostnadene til sikkerhet og trygghet, og fellesskapsutfordringene forvandles i et altfor stort omfang til individuelle problemer. Derfor vil noen politikere dele statens ekstrainntekter direkte ut til hver enkelt. Dette er den perverterte velferdspolitikk. Lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Bror Yngve Rahm, sier derimot at dersom vi deler ut penger til alle, vil forbruket bare øke. Logikken er på sett og vis den samme i sitt individuelle perspektiv, men her får den en moralistisk begrunnelse. Eller når miljøungdommene velmenende formaner oss alle om å spare. De vil oppdra oss alle sammen.

Poenget er at vi ikke er likestilt. Noen kan spare mye. Andre har ikke en kilowatt å gi uten at det går på helsa løs. I overgangen fra et velferdssamfunn til et liberalistisk markedssamfunn tapes det solidariske synet for et moralistisk, rettet mot hver enkelt og alle især, skriver Dag Kullerud bl.a. i en kommentarartikkel i Dagbladet.


Les mer i Dagbladet


Legg til kommentar