Miljø og kollektivtrafikk

Byrådet bes orientere finanskomiteen om økte strømpriser

SV's Ivar Johansen spør om følgende av de ekstreme økningene i strømprisene for Oslo kommune:


"Jeg forstår at hele Oslo kommunes forbruk av elektrisk kraft er 600 millioner kilowattimer pr. år og en årskostnad på rundt 500 millioner kroner.  Kommune har en samkjøpsavtale med Fjordkraft som skal prissikre kommunen i perioder med høy energipris. Hvordan vil dette ut slå ut for kommune nå i disse vintermånedene samlet sett? Hvor mye forventes den samlede økning å bli?


E-CO/Hafslund må i denne situasjonen forutsettes å få økte inntekter. I hvor stor utstrekning selger E-CO/Hafslund kraft "finansielt" slik at de er sikret en viss pris, og dermed at de heller ikke får fullt utbytte av de høyeste prisene? Hva viser beregningene om selskapets potensielt økte inntekter så langt i vinter, og hvordan er prognosen for de nærmeste måneder?"  ber Ivar Johansen bl.a. byrådet avklare overfor bystyrets finanskomite.


Les mer


Legg til kommentar