Miljø og kollektivtrafikk

Ditt og mitt Flytog er ikke til salgs

Ditt og mitt Flytog er ikke til salgs

Regjeringa har bedt Stortinget om fullmakt til å helt eller delvis selge Flytoget. Det har den i første omgang ikke fått. Norsk Lokomotivmanns-forbund og Norsk Jernbaneforbund anser dette kun som kortvarig utsettelse av saken fram til Jernbane-reformen skal behandles.

Ved å beholde Flytoget oppnår samfunnet:

• Et veldrevet kommersielt togselskap og effektiv transport til Oslo Lufthavn

• En avkastning som kan pløyes tilbake til videreutvikling av jernbane i Norge

• Beholde den opparbeidede kompetansen i Norge

• Beholde et politisk instrument for miljøvennlig reise

• Billettpriser som er akseptable for publikum

Ditt og mitt Flytog er ikke til salgs. Flytoget har et viktig samfunnsoppdrag,tilhører felleskapet og bør eies av det offentlige. Les mer under "les mer."

 

Regjeringa har bedt Stortinget om fullmakt til å helt eller delvis selge Flytoget. Det har den i første omgang ikke fått. Norsk Lokomotivmanns-forbund og Norsk Jernbaneforbund anser dette kun som kortvarig utsettelse av saken fram til Jernbane-reformen skal behandles.

Storsamfunnet har lagt ned store ressurser for å etablere Flytoget. Nå som selskapet går med overskudd vil regjeringa selge det og overføre verdiene til private, i verste fall til store utenlandske investeringsfond, uten annen interesse for norsk jernbanedrift enn å hente ut størst mulig overskudd. Staten har ikke behov for kapital. Inntektene vil bli satt inn på Oljefondet og bli plassert i andre selskaper på verdens børser, ikke usannsynlig i selskaper med lavere avkastning enn Flytoget. Flytoget er allerede en langsiktig investering og en trygg inntektskilde for den norske stat. Selskapet skaper verdier for fellesskapet som kan brukes til å utvikle både Flytoget og annen norsk jernbanedrift.

Flytoget er ikke underlagt offentlige kjøp, og mottar ikke én krone i subsidier. Men har en trafikkavtale med staten som gir dem en monopolsituasjon på trafikken fram til 2028. Flytoget er definert som et kategori 1-selskap, et selskap staten eier kun for å tjene penger. I kategori 3 er selskaper som i tillegg til forretningsmessige mål, også har spesifikt definerte samfunnsoppgaver, slik som NSB. Det naturlige ville vært å plassere Flytoget i kategori 3, av samme grunner som NSB. Flytoget har et langt større samfunnsoppdrag enn som statlig inntektskilde. Flytoget har samme samfunnsoppgaver som NSB når det gjelder miljø, transport og arealdisponering til transportårer. Flytoget er et viktig virkemiddel for miljøvennlig transport til Oslo Lufthavn. Selskapet er veldrevet, punktlig og fyller i dag sin samfunnsfunksjon på en utmerket måte. Flytoget har også vært på topp når det gjelder kundetilfredshet i tre år på rad.

Folketallet rundt Oslo forventes økt med 30 prosent de neste 10 årene, samtidig som kapasiteten på jernbanenettet i praksis allerede er fullt utnyttet. Det blir derfor viktig med samordning og en helhetlig løsning for alle transportmidler inn og ut avOsloregionen, slik at kapasiteten kan utnyttes mest mulig effektivt. Her er Flytoget et viktig instrument.

På grunn av trafikkavtalen kan et salg av Flytoget til private føre til høyere billettpriser. Flytoget koster i dag 170 kroner for reisen Oslo-Gardermoen, mens private Arlanda Airport Express i Stockholm koster 260 svenske kroner for en tilsvarende strekning.

Ved å beholde Flytoget oppnår samfunnet:

• Et veldrevet kommersielt togselskap og effektiv transport til Oslo Lufthavn

• En avkastning som kan pløyes tilbake til videreutvikling av jernbane i Norge

• Beholde den opparbeidede kompetansen i Norge

• Beholde et politisk instrument for miljøvennlig reise

• Billettpriser som er akseptable for publikum

Ditt og mitt Flytog er ikke til salgs. Flytoget har et viktig samfunnsoppdrag,tilhører felleskapet og bør eies av det offentlige.

Norsk Lokomotivmannsforbund/Norsk Jernbaneforbund

Kommentarer   

0 #1 Rune Mørk Stensrud 01-04-2015 14:00
Jeg glad vi ikke er med i EU,da hadde alt blitt solgt ut til utenlandske Hedgefond,slik det har skjedd og på Kypros,i Hellas og i Portugal.
Utenlandske kapitalist gribber har ødelagt og ranet alle disse landene økonomisk.Så et dystert dokumentarisk TV-program om hva som egentlig har skjedd,noe som norske politikere ikke formidler til sitt folk i det hele tatt.Politikere som liksom skal være folkevalgte.

Legg til kommentar