Miljø og kollektivtrafikk

Nei til ny E 18

Nei til ny E 18

Statens vegvesen har gjort det klart at en ny E18 vil være avhengig av sterke trafikkdempende tiltak for å redusere køen. De nevner skyhøye bompenger både på E18 og ellers i Bærum, parkeringsrestriksjoner og begrensing av trafikken inn på E18 og så videre. Skal vi unngå dette, må vi gå motsatt vei: Vi må droppe ny E18, og heller utvide kollektivkapasiteten. Kan vi få nok folk til å velge kollektive transportmidler, kan de som må kjøre bil gjøre det.

Ny E18 er en miljøbombe til høy pris og med dårlig trafikkeffekt.

Ny E18 vil

- Føre til øket biltrafikk og forurensning

- Ikke fjerne køene på E18

- Ta finansiering og fokus vekk fra kollektivløsninger

- Koste 40 milliarder kroner

- Kreve enorme bompenger

Bruk pengene på kollektivløsninger, spesielt skinnegående, i stedet!