Miljø og kollektivtrafikk

Bystyret med marsjordre for Tøyenparken: Sammenhengende grøntdrag

Bystyre med marsjordre for Tøyenparken: Sammenhengende grøntdrag

Finnmarksgata skal legges under grøntlokk. I onsdagens møte i bystyrets finanskomite ga et bystyreflertall klar beskjed.

Finanskomiteens flertall uttalte: "Komiteens flertall, medlemmene fra H, V og SV viser til den avtale de 3 partier, samt Kristelig Folkeparti, har inngått 28. mai 2013 vedr blant annet områdeutvikling på Tøyen.

I denne avtalen heter det bl.a.: «For å knytte grøntområdet på Tøyen sammen tas det umiddelbart initiativ til å etablere et sammenhengende grønt- og parkdrag over Finnmarksgate ved at gata stenges for all biltrafikk. Dersom det ikke lar seg gjøre etableres et grøntlokk over samme område. I påvente av en permanent løsning initierer Oslo kommune umiddelbart overfor staten et forsøk med stenging av Finnmarskgata slik at bare busser kan passere."

Prøveordningen med stengning gjør at disse partier har konkludert med at fortsatt permanent stengning ikke er aktuelt. Disse partier forplikter seg derfor til at det så snart som mulig etableres en løsning med grøntlokk over Finnmarksgata, gjerne gjennom kombinasjon av kulvert og lokk. Miljøgate er ikke aktuelt.

Disse medlemmer ber byrådet ta de nødvendige initiativ for å få en permanent løsning på plass."

Dette er en viktig beskjed, som vil gi en særs god løsning for Tøyen.

Kommentarer   

#1 Guro Sibeko 06-06-2015 14:44
Fantastisk! Og tenk om slike prosjekter kan bidra til at det blir lønnsomt å finne billigere måter å legge grøntlokk på, da!? I grunn burde jo E6 legges under lokk gjennom hele Groruddalen + forbi Skjetten, og E18 burde ha lokk ca. Hele veien ... *drømme*

You have no rights to post comments