Miljø og kollektivtrafikk

Bystyret i morgen: Sier trolig tydelig ja til finansiering av miljø-lokk over E6

Bystyret i morgen: Sier trolig tydelig ja til finansiering av lokk over E6

Bystyret sier ja, men et mindretall er utydelig vedrørende lokk over E6.

Et flertall, trolig bestående av Ap, SV, Fr.P, MDG og Rødt vil trolig vedta dette:

"Byrådet bes ta nødvendige initiativ for å sikre finansiering av lokk- eller tunnelløsninger i E6 i Groruddalen gjennom bidrag fra blant annet byggherrer, Oslopakke 3, stat og kommune."

Mens et mindretall, bestående av H, V og Kr.F. vil stemme for dette: "Bystyret ber byrådet fortsette arbeidet for lokkløsning på E6 ved Furuset og forøvrig ytterligere støyskjermingstiltak langs veien i tråd med de prioriteringer som er gitt av Tungtransportplanen for Groruddalen og rammeverket i Oslopakke 3, og vurdere ytterligere tiltak på andre deler av E6."

Det hjelper naturligvis ikke med uforpliktende preik om "lokkløsning" dersom man ikke vil være med på å sikre finansiering. Her svikter Høyre, Venstre og Kr.F.

Les innstillingen for bystyret under "les mer."

 

Samferdsels- og miljøkomiteen har behandlet saken i møtet 03.06.2015 sak 50

Følgende representanter deltok under behandlingen av saken: 

Marianne Borgen (SV), Carl Ivar Hagen (F), Per Trygve Hoff (H), Maria Angell-Dupont (H), Pia Farstad von Hall (H), Kristoffer Gustavsen (H), Abdullah Alsabeehg (A), Rune Gerhardsen (A), Nasir Mushtaq Ahmed (A), Ubah Aden (A), Odd Einar Dørum (V)  

Dokumenter innkommet:

- 05.02.2015 fra Tore Syvert Haga og Bente Lise Dagenborg - Innbyggerforslag av 05.02.2015 - Noe må gjøres med E6 i Groruddalen (15/00308-1)

- 28.04.2015 fra Byråd for miljø og samferdsel Guri Melby - Notat 140/2015 - Svar på spørsmål fra samferdsels- og miljøkomiteen - Innbyggerinitiativ - E6 i Groruddalen (15/00308-6)  

MERKNADER:

Komiteen er kjent med at trafikken i Groruddalen er en kilde til støy og forurensing. Komiteen har merket seg at Statens vegvesen i sitt svar viser til at en lang tunell slik det foreslås i innbyggerinitiativet ikke vil løse problemene med støy og forurensing langs E6. Komiteen har også merket seg at Vegvesenet arbeider med støyskjermingstiltak og at det i 2016 er foreslått 16 millioner kroner til tiltak langs E6 mellom avkjøringen til Østre Aker vei og Furuset. Komiteen støtter krav om midler til støyskjermingstiltak langs Rv4 og E6 i forbindelse med rullering av NTP 2018-2021 og viser til at dette er prioritert i bystyrets vedtatte tungtransportplan for Groruddalen. 

Komiteen viser til at i Oslopakke 3 og Nasjonal transportplan er Manglerudprosjektet og lokk på Furuset de prioriterte E6-prosjektene. Disse medlemmer viser også til at en tverrforbindelse mellom Rv4 og Østre Aker er en del av tungtransportplanen for Groruddalen og at dette er et viktig grep for å spre trafikken og dermed redusere belastningen på tett befolkede boområder langs Rv4.

Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og SV er svært positive til at E6 i Groruddalen får lokk eller tunnelløsninger som kan binde områder sammen og frigjøre arealer til boliger og friluftsformål. Disse medlemmer mener byrådet bør sikre finansiering gjennom bidrag fra blant annet byggherrer, Oslopakke 3, stat og kommune.  

FORSLAG: 

Abdullah Alsabeehg på vegne av A, Carl I. Hagen på vegne av F og Marianne Borgen på vegne av SV: 

Byrådet bes ta nødvendige initiativ for å sikre finansiering av lokk- eller tunnelløsninger i E6 i Groruddalen gjennom bidrag fra blant annet byggherrer, Oslopakke 3, stat og kommune. 

Per Trygve Hoff på vegne av H og Odd Einar Dørum på vegne av V fremmet følgende forslag: 

Bystyret ber byrådet fortsette arbeidet for lokkløsning på E6 ved Furuset og forøvrig ytterligere støyskjermingstiltak langs veien i tråd med de prioriteringer som er gitt av Tungtransportplanen for Groruddalen og rammeverket i Oslopakke 3, og vurdere ytterligere tiltak på andre deler av E6.  

Votering: 

H og Vs forslag fikk 5 stemmer (H og V).

A, F og SVs forslag ble tiltrådt mot 5 stemmer (H og V). 

Etter dette er samferdsels- og miljøkomiteens innstilling:

Byrådet bes ta nødvendige initiativ for å sikre finansiering av lokk- eller tunnelløsninger i E6 i Groruddalen gjennom bidrag fra blant annet byggherrer, Oslopakke 3, stat og kommune.   

Kommentarer   

0 #1 Robert 18-06-2015 21:37
Hei Ivar. Ville bare si at jeg synes du har en kjempe fin og viktig blogg her. jeg kjemper selv for miljøet og blogger derfor en del om akkurat det. Her er linken til min blogg, ta en tur innom en gang og fortell meg gjerne hva du synes om den :-) Hilsen Robert. bjerk-bjorge.no/.../hei

Legg til kommentar