Miljø og kollektivtrafikk

Behold Marka som et lavterskel rekreasjons og naturopplevelsesområde

Behold Marka som et lavterskel rekreasjons og naturopplevelsesområde

Torunn Borgen Gård mener almenheten i Østmarka nå blir fortrengt av terrengsykkelritt.

I en henvendelse til meg skriver hun blant annet: "Det er viktig for meg at folk i de østlige/sydlige bydelene får lov til å beholde Marka som et lavterskel rekreasjons og naturopplevelsesområde. Det er viktig at det som i alle år har vært allemannseie rent bruksmessig, fortsetter å være det også framover. At ikke en gruppes særinteresser får lov til å ødelegge og gjøre stiene uframkommelige for helt vanlige turgåere. Fra Oppsal/Bøler og i randsonen helt bort til Dalsåsen /Grønmo, er stier og blåmerka løyper gjort om til brede gjørmegater, helt uframkommelig for turgåere. Dette etter et terrengsykkelritt som ble arrangert i slutten av mai. Godkjent av Bymiljøetaten!

Nå viser det seg at de har fått tillatelse til en permanent løype-trasé i samme område, et slags fast utendørsanlegg på allerede eksisterende turstier. Jeg synes dette er helt merkelig, for det vil i realiteten si at turgåere blir fortrengt fra området og mister sin direkte aksess til Østmarka. Det er allerede et faktum at enkelte stier nå har blitt uframkommelige til fots," skriver Torunn Borgen Gård.

Les hele hennes henvendelse nedenfor. Her er det sikkert forskjellige syn, så skriv gjerne dine synspunkter i kommentarfeltet. Jeg må vurdere å bringe dette inn i arbeidet som pågår i bystyret vedrørende Kommuneplanen.

 

Les henvendelsen Torunn Borgen Gård sendte meg:

Jeg må, med hånden på hjertet, si at du er den eneste politikeren jeg kjenner litt. Men, jeg har fulgt med på din innsats og dine kommentarer, først og fremst i forhold til psykisk utviklingshemmede/HVPU-relatert stoff. Men, dette dreier seg ikke om den saken, men derimot allmennhetens rett og mulighet til bruk av randsonen i Østmarka.  Jeg har skrevet til så mange instanser

Det er viktig for meg at folk i de østlige/sydlige bydelene får lov til å beholde Marka som et lavterskel rekreasjons og naturopplevelsesområde. Det er viktig at det som i alle år har vært allemannseie rent bruksmessig, fortsetter å være det også framover. At ikke en gruppes særinteresser får lov til å ødelegge og gjøre stiene uframkommelige for helt vanlige turgåere. Fra Oppsal/Bøler og i randsonen helt bort til Dalsåsen /Grønmo, er stier og blåmerka løyper gjort om til brede gjørmegater, helt uframkommelig for turgåere. Dette etter et terrengsykkelritt som ble arrangert i slutten av mai. Godkjent av Bymiljøetaten!

Nå viser det seg at de har fått tillatelse til en permanent løype-trasé i samme område, et slags fast utendørsanlegg på allerede eksisterende turstier. Jeg synes dette er helt merkelig, for det vil i realiteten si at turgåere blir fortrengt fra området og mister sin direkte aksess til Østmarka. Det er allerede et faktum at enkelte stier nå har blitt uframkommelige til fots.

Jeg synes det er merkelig at en liten gruppe ressurssterke ekstremsportsyklister får lov til å ødelegge for barn, ungdom og voksne turgåere i bydeler med mye mindre ressurser, økonomisk sett. Turer i skog og mark  har til nå vært et lavterskeltilbud,  man trenger ikke investere i utstyr og man slipper å reise langt for å komme dit. Det siste argumentet er kanskje det viktigste. Skal alle vi som ønsker å gå på tur, kjøre bil til steder der det finnes framkommelige stier, skal barnehager og skoler busse elevene? Da vet du like godt som meg at det ikke lenger er et lavterskeltilbud!

Terrengsyklistene er en liten gruppe. Fra før av har det tatt i bruk skogsbilveien i marka, nå skal de også overta stiene??!! Dette er ressurssterke folk, med svindyre sykler og utstyr, og mye lengre rekkevidde enn turgåere. Hvorfor får disse lov til å ødelegg for de tusenvis av turgåere i Østmarka? Det er jo ikke til å tro at så mange må vike for en gruppes særinteresser?? Det snakkes om å dele, men når syklene overtar stiene, blir de ikke lenger brukende til turgåing. Mange er allerede ødelagt for år framover.

Jeg, og mange med meg, mener at Bymiljøeetaten svikter sine innbyggere ved å la terrengsyklister lage faste installasjoner i nærskogen/randsonen. I friluftsslovens § 11 heter det.

"Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen."

Terrengsyklister tar ikke hensyn, de sliter på naturen og forhindrer andre fra å delta i friluftsliv/oppleve natur. Det kan ikke kalles særlig bærekraftig. Hva når stiene er så nedslitte at det ikke går an å sykle der heller, skal de da tildeles nye løyper? Jeg synes det er både hensynsløst og lite gjennomtenkt å lage slike faste installasjoner i Østmarka, og over et så stort område i randsonen. Det er også slik at mange syklister også vil kjøre på nærliggende stier. På Dalsåsen vil det bety at alle vi andre må finne andre steder å gå tur, eller la det være. Det brukte å være et nettverk av stier over åsen, men brorparten ble ødelagt av hogsten for ett par år siden. De som er igjen er i ferd med å bli ødelagt av syklistene. Jeg håper at du tar tak i saken. Politikerne er jo klar over at folk i våre bydeler trenger tilbud som bedrer livskvalitet og livslengde. Ikke alle har råd til terrengsykler. Ikke alle kan benytte dem heller. Det begrenses av helse og alder!!