Miljø og kollektivtrafikk

Nye E18 løser ingen problemer!

Nye E18 løser ingen problemer!

Natur og Ungdom er krystallklar vedrørende E18-planene.

"Planene om utbyggingen av E18 vestkorridoren er et elendig forsøk på å møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus. Utslippsbomben bygger på løsninger fra fortida. Hvilken vei skal vi ta? Skal vi velge en grønn framtid eller en blindvei inn i framtiden?

Vi må ta et veivalg. Skal vi bygge ut E18 og bryte klimaforliket, eller sørge for en bærekraftig byutvikling? Det er viktig å ikke jobbe mot oss selv. Avtaler vi har bundet oss til, har vi et ansvar for å holde. Nye E18 vestkorridoren vil ikke løse noen problemer. Det vil være galskap å bygge ut denne veien!" skriver Natur og Ungdoms Ida Johanne Ringdal Johnsen, Kristine Skaugvoll og Marte Guldal Bramness.

I denne sammenheng slåss NU for det samme som er den vedtatte politikken gjennom klimaforliket på Stortinget: «veksten i persontransporten som denne befolkningsøkningen fører med seg må tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og at i og omkring storbyområdene skal kollektivformål og sykkeltiltak gis økt prioritet ved fordeling av samferdselsbevilgningene.» Mange av oss - inklusive NU - slåss for at det skal være samsvar mellom teori og praksis.

Les hele teksten nedenfor.

 

Nye E18 løser ingen problemer!

Av

Ida Johanne Ringdal Johnsen, leder av Oslo Nord Natur og Ungdom, Kristine Skaugvoll, leder av Asker og Bærum Natur og Ungdom og Marte Guldal Bramness, 2. nestleder Oslo Natur og Ungdom

Planene om utbyggingen av E18 vestkorridoren er et elendig forsøk på å møte befolkningsveksten i Oslo og Akershus. Utslippsbomben bygger på løsninger fra fortida. Hvilken vei skal vi ta? Skal vi velge en grønn framtid eller en blindvei inn i framtiden?

Mange mener det vil bli mindre kø om man bygger ut E18. Men veiutbygging fører sjeldent til mindre kø. Ved Oslo vil bilene sluses inn i en trakt, flere felt vil bli til færre, og bilene vil stå i stampe. I beste fall kan vi likevel vente oss mindre kø i et par år. Det er sannsynlig at flere av dagens kollektivbrukere dermed vil ta bilen, fordi det blir mindre trafikk. Etter et par år vil vi være tilbake til der vi startet: med et køhelvete i rushtida.

Et annet argument for utbyggingen er at den vil bedre kollektivtilbudet. Men i stedet for å bygge vei til kollektivtransport, kan man gjøre om ett av dagens felt til kollektivfelt. Dette vil frakte flere mennesker på kortere tid. Det sitter i gjennomsnitt 1,2 personer i hver bil, mens en buss kan alene erstatte 1 km bilkø. Det er svært ineffektivt å øke mengden biler på veien, og nedprioritere kollektivtrafikken.

Det vil koste mye å passere bomringen på nye E18 bare for å finansiere veien. Ved å innføre en rushtidsavgift på dagens vei vil man kunne forbedre kollektivtilbudet ved bruk av disse midlene, i tillegg til å forminske køen. Hvis vi betaler litt i dag vil vi slippe å betale dyrt i morgen.

Klimaforliket sier at all trafikkvekst i de store byene skal tas med kollektivtransport, gang og sykkel. Utbyggingen vil bryte med klimaforliket! I tillegg har vi allerede løsningene. Dagens kollektivsystem har kapasitet til frakte mange flere. En utbygging av E18 vil kunne frakte 2000 flere i timen med bil, mens dagens kollektivsystem vil med flere avganger kunne frakte 50000-60000 i timen. Det er meningsløst å bygge ut når vi allerede har løsningene.

Det vil koste minst 30-40 milliarder å bygge ut E18 vestkorridoren. I følge Aftenpostens Osloby vil man for en slik sum kunne realisere alle fremtidsvisjoner for kollektivtilbudet i hovedstaden. Blant annet en ny sentrumstunnel for T-banen og T-bane til Fornebu. I stedet for å bruke 40 milliarder på å forstørre det nåværende køproblemet, bør man bruke pengene på løsninger som fungerer.

Vi må ta et veivalg. Skal vi bygge ut E18 og bryte klimaforliket, eller sørge for en bærekraftig byutvikling? Det er viktig å ikke jobbe mot oss selv. Avtaler vi har bundet oss til, har vi et ansvar for å holde. Nye E18 vestkorridoren vil ikke løse noen problemer. Det vil være galskap å bygge ut denne veien!

Kommentarer   

#1 Stian Myrdal Laursen 08-07-2015 05:04
Dette er et resultat av den særnorske politikken der all trafikken på død og liv skal ledes gjennom sentrum, sånn at all gjennomgangstra fikken forsterker de lokale trafikkprobleme ne... E6 og E18 har intet i nærheten av Oslo å gjøre... Trafikk fra Drammen til Hamar eller Ski har intet i køen rundt Oslo å gjøre... Og trafikken inn til byen blir ikke regulert av antallet filer på motorveien, men av kapasiteten på vegnettet inne i selve byen. Trafikken på motorveien skal jo på ett tidspunkt inn i lyskryssene og de overbelastede gatene inne i selve byen... Derfor har du helt rett, utbyggingen av E18 har ikke noe for seg.
#2 Kjell 08-07-2015 05:43
Som du sier bør vi gå for en bærekraftig utvikling. Og det er slett ingen bærekraftig utvikling og la være og bygge ut veiene.
#3 Andreas 08-07-2015 06:07
Jaha, Kjell. Og hvor høyt vil du stable bilene i Oslo sentrum og hvor stor del av bykjernen skal du fjerne for å få dette til?
#4 Bjørn Engstrøm 08-07-2015 07:03
Dessuten er det nødvendig å bygge Ahusbanen, i første omgang fra Ellingsrudåsen til Ahus i Lørenskog (forlengelse av t-banens linje 2!
#5 Tone Vågbø 08-07-2015 17:29
Kommer ALDRI, til å forstå dagens politikere .. først så roper de og gnåler om klimautslipp, så ropes det hurra for el-bilene og gir de benefits. Så finner de ut at nei el-biler er nok ikke så lurt allikevel ! Kostbare vei-prosjekter popper opp både her og der, men da tenker de jaggu ikke mye på klimaet !! Forstår de ikke at jo bedre veier som bygges, jo mere utslipp blir det. En trenger ikke å være rakett - forsker for å forstå at dette er feilslått politikk !

You have no rights to post comments