Miljø og kollektivtrafikk

Energigjenvinning, fortsatt i offentlig eie

Energigjenvinning, fortsatt i offentlig eie

Byrådet i Oslo har dannet aksjeselskap av Energigjenvinningsetatens forbrenningsanlegg på Klemetsrud, og neste kan være salg.

Uten store medieoppslag har Oslos byråd vedtatt å skille ut Energigjenvinningsetatens forbrenningsanlegg på Klemetsrud som et eget aksjeselskap. Derfra er veien kort til salg til private aktører, og SV frykter at nettopp dette har vært hensikten med utskillingen. SV mener dette er feil strategi og at forbrenningsanlegget bør forbli i offentlig eie også i framtida.

I dag er avfallshåndtering et spørsmål om riktig forvaltning av enorme ressurser vi etterlater oss gjennom vårt forbruk. Avfall er et ettertraktet produkt og det er penger å hente.

Også for Oslo kommune er Klemetsrudanlegget en viktig inntektskilde, som tilfører kommunekassa over 82 millioner kroner i året. Etter planlagte oppgraderinger er inntektene estimert til 120 millioner kroner. SV stiller seg uforstående til byrådets ønske om kortsiktig gevinst ved salg snarere enn langsiktig inntekt til kommunen.

SV vil jobbe for at Klemetsrudanlegget skal forbli i offentlig eie også i årene som kommer til det beste for både miljøet og Oslos innbyggere.

Dette skriver jeg om i Klassekampen i dag. Les hele artikkelen nedenfor, under "les mer."

 

Energigjenvinning, fortsatt i offentlig eie

Av Ivar Johansen, bystyremedlem i Oslo (SV)

Uten store medieoppslag har Oslos byråd vedtatt å skille ut Energigjenvinningsetatens forbrenningsanlegg på Klemetsrud som et eget aksjeselskap. Derfra er veien kort til salg til private aktører, og SV frykter at nettopp dette har vært hensikten med utskillingen. SV mener dette er feil strategi og at forbrenningsanlegget bør forbli i offentlig eie også i framtida.

Energigjenvinningsetatens anlegg forsyner minimum 50 000 husstander i Oslo med varmeenergi og produserer 1 TWh årlig. Det er 2,5 gang mer enn Altakraftverket og utgjør nesten en tiendedel av Oslos totale behov.

I Norge har vi blant de mest moderne og innovative avfallshåndteringsanleggene, som alle er en viktig brikke i en framtidsretta miljøvennlig avfallshåndtering. Offentlig eierskap til disse anleggene er et viktig forutsetning for å kunne drive en god avfallspolitikk ved å sørge for at avfallsressurser blir utnyttet på mest mulig miljøvennlig og ressurseffektiv måte.

Konkurranseutsetting og privatisering av avfallshåndtering går ofte under radaren i kommunepolitikken. En av grunnene kan være at avfallshåndtering er en offentlig tjeneste de færreste knytter et nært kjennskap til, annet enn forventningen om at avfallet skal tømmes med jevne mellomrom. Det er først når tjenesten uteblir at man virkelig blir klar over den.

Avfallshåndtering ble først og fremst igangsatt av hygieniske og helserettede grunner, og var således en av de første offentlige tjenestene med formål å bedrive systematisk helsefremmende tiltak. I dag er ikke lenger avfallshåndtering kun et spørsmål om å fjerne søppel fra gaten og hindre sykdommer å oppstå, men det gjør ikke avfallshåndteringens viktige samfunnsoppdrag mindre viktig. Snarere tvert imot. I dag er avfallshåndtering vel så mye et spørsmål om riktig forvaltning av enorme ressurser vi etterlater oss gjennom vårt forbruk. Avfall er et ettertraktet produkt og det er penger å hente.

Også for Oslo kommune er Klemetsrudanlegget en viktig inntektskilde, som tilfører kommunekassa over 82 millioner kroner i året. Etter planlagte oppgraderinger er inntektene estimert til 120 millioner kroner. SV stiller seg uforstående til byrådets ønske om kortsiktig gevinst ved salg snarere enn langsiktig inntekt til kommunen.

SV vil jobbe for at Klemetsrudanlegget skal forbli i offentlig eie også i årene som kommer til det beste for både miljøet og Oslos innbyggere.

(publisert i Klassekampen 22. juli 2015)

 

Kommentarer   

+3 #1 Arild Tvedt 22-07-2015 05:04
Strategien har de lært fra Amerika. Det offentlige tar utgiftene og det private tar overskuddene !
#2 Silje Josten Kjosbakken 22-07-2015 14:08
Det samme er i ferd med å skje med Oslo Havn KF.
-1 #3 Tone Vågbø 22-07-2015 14:45
I offentlig eie, enn så lenge. Så mye annet blir solgt, så hvorfor ikke dette også .....
+1 #4 Randi E Tevik 22-07-2015 14:47
Veldig skremmende at våre politikere tusker med fellesskapet uten at noen vet hva som skjer.

You have no rights to post comments