Miljø og kollektivtrafikk

Luftkvalitet i Oslo: Det må iverksettes kraftige tiltak

Luftkvalitet i Oslo: Det må iverksettes kraftige tiltak

Nyttig faktainformasjon fra kommunens fagetat, Bymiljøetaten, om alvoret rundt luftforurensningssituasjonen:

Det kreves kraftige tiltak for å overholde grenseverdiene for nitrogendioksid og svevestøv innen 2020. I store trekk vil det si:

- Trafikkreduksjon på 20 %

- Øke andel el- og plug-in-hybridbiler - andel på tilsammen 25 % av kjøretøyparken (ca 20 % el og ca 5 % hybrid)

- Redusert hastighet på hovedvegnettet til/fra Oslo for å redusere produksjon og oppvirvling av svevestøv

- Reduksjon i havneutslipp: 5 % reduksjon i NO2-utslipp

Les artikkelen i siste nummer av magasinet Oslo-speilet som utgis av fagenheten for statistikk og analyse ved Oslo kommunes utviklings- og kompetanseetat.

Om noen skulle være i tvil: Planene for ny E18 må skrinlegges!

Kommentarer   

#1 Berit Hauge 30-07-2015 07:24
Norge er et kaldt og kupert land så det er mye farligere for oss her for gassene blir liggende nede og maser opp hjertet, og kroppens funksjoner går på høygir hele tiden.
#2 Ichel Andersson 30-07-2015 07:34
Verst er de nye livsfarlige molekylære NANO-tech-parti klene da, som til og med benyttes i Ruters "miljøvennlige" "bio"-busser (ikke miljøvennlig i det hele tatt da!!!) www.forskning.no/.../225109
-1 #3 John Sandvik 30-07-2015 21:28
Visse ting tyder på at nordmenn ikke har fått med seg at det blir flere forurensere med evig vekst av folketallet her i landet, selv "miljøforkjempe re" har liten eller ingen evne til å se at vi er noen milliarder for mange på jorda.
I denne settingen vet jeg ikke om jeg gidder å bry meg om de samme menneskene kreperer av sin egen dårlige luft . . . .

You have no rights to post comments