Miljø og kollektivtrafikk

Avfallshåndtering en viktig del av samfunnets infrastruktur

Avfallshåndtering en viktig del av samfunnets infrastruktur

Som jeg skrev her på bloggen forleden dag: I et sommerstille Oslo har det gått upåaktet hen at Norges største gjenvinningsanlegg for avfall nå er omorganisert fra å være en del av en kommunal etat til å bli et selvstendig aksjeselskap.

LO-nettstedet Fri Fagbevegelse følger nå opp. – All erfaring tilsier at dette er forberedelse til salg av virksomheten, og denne gangen er det selve seddelpressa flertallet av politikerne kvitter seg med, sier klubbleder Jan Olav Helmo. Oslo kommune tjener i dag 82 millioner kroner årlig på anlegget som hittil har vært en del av Energi- og gjenvinningsetaten (EGE). Framtidig årlig overskudd er estimert til 120 millioner kroner.

Selv sier jeg til Fri Fagbevegelse blant annet: – Som selvstendig selskap har virksomheten mer frihet enn som del av en etat. Det høres flott ut, men betyr at det blir mindre åpenhet og vanskeligere med folkevalgt styring av avfallsgjenvinningen. Avfallsgjenvinning har også en betydelig miljøside. Avfallshåndtering er en viktig del av samfunnets infrastruktur, som bør være i offentlig eie og under folkestyrt kontroll, sier jeg blant annet.

Hovedtillitsvalgt i Renovasjonsetaten, Anne Sandborg, påpeker at trendene i Europa går i stikk motsatt retning av det Oslo nå gjør. – I Europa tas grunnleggende tjenester som dette tilbake i offentlig regi og kontroll. De som har prøvd å privatisere sitter med en erfaring som tilsier at vann, strøm og renovasjon er tjenester det er greit at befolkningen har kontroll over, sier Sandborg.

Kommentarer   

#1 Ragna Karina Priddy 29-07-2015 04:19
Første trinn i å forberede salg - gjerne til et utenlandsk konsern, ikke fordi vi trenger pengene, men som ideologisk prinsipp - høyresidas våte drøm. Å kvitte seg med offentlig eide virksomheter som drives med overskudd er dumskap og må være et slags show off - et behov for å vise verden at vi er da skikkelige liberalister. De som har peiling ler jo av norsk høyresides behov for å høre til i "de stores selskap" - og griper begjærlig muligheten til å overta godt drevne virksomheter.

You have no rights to post comments